Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Výstavy

Panelová výstava Nitra v čase vzniku Československa a krst monografie Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 - 1693

 Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a 100. výročia vzniku Československej republiky usporiadal Štátny archív v Nitre v spolupráci s mestom Nitra v priestoroch nitrianskej Synagógy panelovú výstava Nitra v čase vzniku Československa, ktorej odborným garantom bol M. Belej, vedúci oddelenia archívu na spracovanie a sprístupňovanie dokumentov. Výstavabola zameraná na dejinné udalosti vzniku Československej republiky v meste Nitra a prezentovala viaceré doteraz neznáme dokumenty a informácie k tejto etapy dejín mesta. Podujatie bolo spojené s krstom monografie riaditeľa archívu P. Keresteša Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693 vydanej pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad mestu Nitra (1248). Obe posledné podujatia boli slávnostne otvorené 4. októbra 2018 za veľkej účasti verejnosti verejnosti a primátora mesta Nitry J. Dvonča. Pre veľký záujem bola výstava po druhýkrát otvorená v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, kde bola inštalovaná v prvej polovici roka 2019.

nr01

nr02

nr03

nr04

nr05

nr06

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

Pri príležitosti osláv Nitra, milá Nitra usporiadal Štátny archív v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a Mestom Nitra výstavu  Znovuobjavený archív mesta Nitry, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo 7. júla 2018 po odbornom seminári Nitra v kontexte významných historických výročí (Osmičky v dátumoch Nitry), na ktorej prednášali viacerí pracovníci archívu (M. Belej, P. Keresteš). Cieľom výstavy bolo prezentovať verejnosti staré písomnosti archívneho fondu Magistrátu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922, ktoré neboli doteraz verejnosti známe a ktorých sa mylne medzi historikmi tvrdilo, že boli  zničené v 50. rokoch 20. storočia. Výstava mala upriamiť pozornosť nielen na tieto dokumenty, ale aj na nové možnosti výskumu starších dejín mesta, ktoré boli pre absenciu písomností doteraz slabo spracované. Na výstave bola po prvýkrát verejnosti predstavená aj najstaršia a doteraz neznáma úradná kniha mesta Nitry z rokov 1681 – 1750, ktorá bola práve v roku 2018 zreštaurovaná do dôstojnej podoby alebo slávnostne vyhotovený odpis mestských privilégií z 5. mája 1632.

 Znovuobjavený archív mesta Nitry

znovuobjaveny01

znovuobjaveny02

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]