Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Deň otvorených dverí

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Jednou z foriem prezentovania archívneho dedičstva širokej verejnosti je deň otvorených dverí, ktorý sa koná nielen v archívoch SR, ale po celom svete, pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov 9. júna. V tento deň v roku 1948 organizácia UNESCO založila Medzinárodnú radu archívov. V Archíve v Bojniciach sa deň otvorených dverí nekoná pravidelne každý rok. Prvýkrát sa dvere archívu otvorili pre verejnosť 9. júna 2011. Návštevnici sa mohli oboznámiť s prácou archivárov a priestormi, v ktorých sú uložené archívne dokumenty mapujúce históriu prievidzského okresu. Zamestnanci archívu prezentovali najzaujímavejšie archívne dokumenty formou nainštalovaných výstav "Klenoty archívu" ako aj "Život a dielo akademického maliara Imricha Vysočana".

     V nasledujúcom roku sa deň otvorených dverí uskutočnil 8. júna 2012 a bol venovaný jednej z pomocných vied historických a to genealógii. Prostredníctvom výstavy "Po stopách predkov", archivári oboznámili návštevníkov s množstvom prameňov, z ktorých sa dajú zistiť rodové súvislosti (okrem matrík, daňové súpisy, urbáre, sčítania obyvateľstva, evidencie domovskej príslušnosti, triedne výkazy, testamenty, pasy). Každú celú hodinu sa konala prednáška k pomocnej vede historickej - genealógii ako i poradenstvo ku genealogickému výskumu.

     Po štvorročnej pauze sa deň otvorených dverí uskutočnil pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Europskej únie 3. októbra 2016. Výstava pod názvom " Slovensko integrálna súčasť Európy Cestovanie za rodinou, prácou, poznaním..." poukázala na cestovanie obyvateľov regiónu naprieč Európou v priebehu 17. až 20. storočia. Vystavované pasy, fotografie, pracovné osvedčenia, zmluvy či povolenia vypovedali príbehy našich predkov, ktorí tak ako my v súčasnosti, poznávali množstvo krajín, navštevovali svojich príbuzných a cestovali za prácou i vzdelaním po celej Európe.  

     Dňa 9. júna 2017 sa v Archíve v Bojniciach konal v poradí štvrtý deň otvorených dverí zameraný na oboznámenie návštevníkov so stredovekými i novovekými listinami, uloženými v archívnych fondoch Magistrát mesta Prievidze a mestečiek Bojnice, Nitrianske Pravno, Oslany. Listiny výnimočné svojou historickou hodnotoru a umeleckým prevedením boli veľkým lákadlom pre verejnosť. Okrem výstavy si návštevníci mohli, za odborného výkladu, prezrieť depoty archívu, v ktorých sú archívne dokumenty uložené a každú hodinu vypočuť  prednášku o histórii archívu. 

     Zatiaľ posledný deň otvorených dverí sa uskutočnil 26. októbra 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. Výstava mapovala vznik ČSR v roku 1918 a odraz tohto historického míľnika v regionálnych dejinách, najmä vznik miestnej odbočky Slovenskej národnej rady v Prievidzi, voľby v regióne, rozvoj školstva, zdravotníctva, výstavbu obcí, ale i návštevy prvorepublikových prezidentov Tomáša Garigua Masaryka a Edvarda Beneša v obciach okresu Prievidza. Množstvo informácií o vývoji obcí v tomto období poskytla prednáška "Obraz nášho regiónu v dejinách Československa".

Ďalší deň otvorených dverí, ktorý sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 nekonal, sa mal uskutočniť v roku 2020 a venovaný mal byť 100. výročiu vzniku prvého profesionálneho divadla - Slovenského národného divadla v Bratislave, jeho vystúpeniam v okrese v priebeu 20. storočia a ochotníckym dívadelným súborom nášho regiónu napr. v Handlovej, Koši, Nedožeroch či Prievidzi.

Deň otvorených dverí 9. júna 2017 (PDF, 138 kB)

Deň otvorených dverí a výstava 3. októbra 2016 (PDF, 149 kB)

Deň otvorených dverí 8. júna 2012 (PDF, 81 kB)

Deň otvorených dverí 9. júna 2011 (PDF, 107 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]