Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
Verejná správa
 

Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (PDF, 218 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku (PDF, 26 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (PDF, 220 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (PDF, 222 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (PDF, 300 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (PDF, 220 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (PDF, 221 kB)Sľub zapisovateľa a členov volebnej komisie (DOCX, 13 kB)

Sľub člena odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie (DOCX, 13 kB)

Poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie (DOCX, 14 kB)

Poučenie zapisovateľa a členov okresnej volebnej komisie (DOCX, 13 kB)

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb (DOCX, 16 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - v slovenskom jazyku, v jazykoch národnostných menšín a v anglickom jazyku (DOCX, 34 kB)Zoznam voličov (DOCX, 15 kB)

Pokračovací list zoznamu voličov (DOCX, 15 kB)Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu (T/209) (DOCX, 45 kB)


Príloha k zápisnici okrskovej volebnej komisie (T/210) (DOCX, 17 kB)


 

Informácia pre voliča (V/203) - v slovenskom jazyku (PDF, 194 kB)

Informácia pre voliča (V/203a) - v maďarskom jazyku (PDF, 192 kB)

Informácia pre voliča (V/203b) - v ukrajinskom jazyku (PDF, 203 kB)

Informácia pre voliča (V/203c) - v rusínskom jazyku (PDF, 201 kB)

Informácia pre voliča (V/203d) - v rómskom jazyku (PDF, 192 kB)

Informácia pre voliča (V/203e) - v nemeckom jazyku (PDF, 202 kB)

Informácia pre voliča (V/203f) - v anglickom jazyku (PDF, 9 kB) 

 

Označenie volebnej miestnosti v slovenskom jazyku (PDF, 51 kB)

Označenie volebnej miestnosti v maďarskom jazyku (PDF, 53 kB)

Označenie volebnej miestnosti v ukrajinskom jazyku (PDF, 53 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rusínskom jazyku (PDF, 51 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rómskom jazyku (PDF, 52 kB)

Označenie volebnej miestnosti v nemeckom jazyku (PDF, 4 kB)

Označenie volebnej miestnosti v anglickom jazyku (PDF, 4 kB)

 

Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine (DOCX, 16 kB)

Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku (DOCX, 18 kB)