Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Fotografické a kopírovacie služby

Fotografické a kopírovacie služby

 

- súhlas používať vlastné reprografické zariadenia na vyhotovovanie kópií, ako sú klasická fotografická technika, kamera a digitálny fotoaparát, udeľuje riaditeľ archívu alebo vedúci pracoviska

 

- žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií sa podáva v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden zostáva žiadateľovi a druhý výtlačok sa ukladá v spise

 

- podmienky vyhotovovania kópií žiadateľom jeho vlastným reprografickým zariadením upravuje bádateľský poriadok archívu

 

- žiadateľ pri vyhotovovaní kópie vlastným reprografickým zariadením nesmie archívny dokument osvetliť bleskom a inými prídavnými svetlami. Statív a iné pomôcky na snímanie môže použiť iba, ak tým vzhľadom na obdobie vzniku, spôsob vyhotovenia a fyzický stav nemôže dôjsť k poškodeniu archívneho dokumentu alebo možnosti jeho poškodenia

 

- kópie archívnych dokumentov pre žiadateľa vyhotovuje archív

 

- archív vyhotovuje kópie spravidla zo študijných kópií. Z originálu archívneho dokumentu archív vyhotovuje kópiu iba vtedy, ak nemá jeho študijnú kópiu alebo študijná kópia neumožňuje vyhotoviť kópiu podľa žiadosti a účelu použitia

- kópie z originálu archívneho dokumentu, ktorý vznikol pred rokom 1526, vyhotovuje výlučne archív

 

- v prípade zverejnenia kópií archívnych dokumentov vo vedeckých prácach, v školských prácach, na vzdelávacie účely, v prácach na komerčný účel, je žiadateľ povinný uviesť identifikačné údaje o archívnych dokumentoch (§ 12 ods. 5 zákona č. 395/2002 Z. z.)

- cenník vyhotovovania kópií bol vypracovaný na základe Opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky zo 17. januára 2009 č. SVS-204-2008-00111, č. 17 a prílohy č. 6 (cenník služieb)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]