Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Archív umožňuje prístup k matrikám  - Štátne matriky z rokov 1895 – 1906 formou osobného štúdia v bádateľni,
archív tiež poskytuje genealogické údaje pre žiadateľa formou vyhotovenia výpisu z matriky, alebo formou genealogickej rešerše.

Prístup k cirkevným matrikám narodených, sobášených a zomrelých formou
štúdia v bádateľni je možný iba na mikrofilmoch. Vzhľadom na veľký počet
záujemcov o štúdium matrík je potrebné termín návštevy vopred dohodnúť s
pracovníkom bádateľne telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne. Žiadosť o
nahliadnutie do matriky je možné podať aj prostredníctvom elektronického
formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Termín návštevy je záväzný až
po schválení archívom. Štúdium matrík sa spoplatňuje sumou 2 € za každý
zväzok matriky na mikrofilme, ktorý si žiadateľ vyžiada, podľa položky 16
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Štátne matriky od roku 1907 sú uložené na príslušných matričných úradoch.

Službu vypracovania genealogickej rešerše archív poskytuje výhradne pre
zahraničných žiadateľov.

Zoznam Štátnych  matrík (roky 1895-1906) uložených v Archíve na ul. Framborská č.9, Žilina (DOC, 145 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]