Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Archív umožňuje prístup k matrikám  -  cirkevné matriky do r.1895, štátne matriky z rokov 1895 – 1906 sa nachádzajú na príslušných pracoviskách archívu.
Archív tiež poskytuje genealogické údaje pre žiadateľa formou vyhotovenia výpisu z matriky, alebo formou genealogickej rešerše.

Prístup k cirkevným matrikám narodených, sobášených a zomrelých formou
štúdia v bádateľni je možný na mikrofilmoch alebo v zdigitalizovanej forme na PC.

Vzhľadom na veľký počet záujemcov o štúdium matrík je potrebné termín návštevy vopred dohodnúť s
pracovníkom bádateľne telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne. Žiadosť o
nahliadnutie do matriky je možné podať aj prostredníctvom elektronického
formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Termín návštevy je záväzný až
po schválení archívom. Štúdium matrík sa spoplatňuje sumou 3,00 € za každý
zväzok matriky, ktorý si žiadateľ vyžiada, podľa položky 16 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Štátne matriky od roku 1907 sú uložené na príslušných matričných úradoch.

Službu vypracovania genealogickej rešerše archív poskytuje výhradne pre
zahraničných žiadateľov.

Zoznam Štátnych  matrík (roky 1895-1906) uložených v Archíve na ul. Framborská č.9, Žilina (DOC, 145 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]