Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pri genealogickom výskume je možné bádať v cirkevných a štátnych matrikách. Matriky (knihy narodení, manželstiev a úmrtí) sú v pracovisku Archív Kremnica uložené z rokov 1823 – 1906, novšie ročníky matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade. Do 1. októbra 1895, zoštátnenia matričnej agendy ide o cirkevné matriky farských úradov rímskokatolíckych, evanjelických augsburského vierovyznania a židovského matričného obvodu. Pre vyhľadanie predkov v matrikách je potrebné vedieť meno, rok narodenia/sobáša/úmrtia (aspoň približne) a miesto zápisu.
Nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa sadzobníka zákona NR SR číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 2,- € za každý zväzok matriky.
 

Zoznam cirkevných (druhopisov) a štátnych matrík, ŠABB, pracovisko Archív Kremnica (DOCX, 30 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]