Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Knižnica

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Archívna knižnica uchováva viac ako 10 tisíc knižných publikácií, slúži nielen bádateľom so záujmom o svetovú, slovenskú či regionálnu históriu, ale i samotným pracovníkom archívu. V okresoch Poprad a Kežmarok neexistuje vedecká knižnica zameraná na históriu, preto naša archívna knižnica supluje v regióne jej služby. Štúdium v archívnej knižnici sa riadi výpožičným poriadkom (PDF, 136 kB), knihy sa požičiavajú len prezenčne, na štúdium v bádateľni archívu. Knižnica obsahuje všeobecné encyklopédie, literatúru k svetovým dejinám, dejinám Československa, Slovenska a zvlášť Spiša, literatúru z oblasti pomocných vied historických, dejín slovenského jazyka, prekladové a náučné slovníky, právnickú literatúru, ktorej základ tvoria zbierky zákonov od čias Rakúsko-Uhorska po súčasnosť, regionálne periodiká a tiež odborné časopisy, ročenky a zborníky z oblasti histórie a archívnictva.

Knižnica

Najvzácnejšiu časť knižnice tvorí šesť inkunabúl (prvotlačí). V dvoch exemplároch sa zachovala Summa theologica od Antonia Florentina. Oba boli vydané v roku 1487 v Bazileji. Inkunábula Explanatio psalmorum od Augustina Aurelia z roku 1497 sa zachovala  iba v dvoch exemplároch. Jeden je uložený v Univerzitnej knižnici v Bratislave, druhý v popradskej archívnej knižnici. V jedinom exemplári sa zachovala Legenda Aurea od Jacoba de Voragine, ktorá bola vytlačená v roku 1492. Uchovávame aj dva exempláre prvotlače Vitae sanctorum patrum z rokov 1483 a 1485, oba vydané v Štrasburgu. Všetky spomínané prvotlače boli v roku 2008 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, sekciou kultúrneho dedičstva, vyhlásené za historický knižničný dokument.

InkunábulaJehuda

Hieronymova inkunábula z roku 1485 Vitae sanctorum patrum a Zbierka výrokov o obhabojnosti rabína Jehuda Low ben Becalela

Vzácnym exponátom archívnej knižnice je trojzväzkové Tripartitum – Corpus Iuris Hungarici. Je to súbor zvykového feudálneho práva, ktorý predložil na schválenie Štefan Verbőci v októbri 1514. Šľachta si Tripartitom upevnila feudálne výsady a uvrhla ľud do úplného poddanstva. Vzhľadom na šľachticko-zemiansky charakter Tripartita ho kráľ a magnáti neschválili. Napriek tomu sa stal teoretickým základom právnej praxe až do roku 1848, kedy bolo zrušené poddanstvo. V archíve sa nachádza niekoľko exemplárov Corpus Iuris Hugarici, vydaných v druhej polovici 18. storočia.

Raritou, netradičnou a vzácnou knihou knižnice je zbierka od rabba Jehuda Low ben Becalela – Netivot olam (Cesty dávnych dôb). Je to hebrejsky písaná zbierka výrokov o morálke a bohabojnosti, vytlačená bola v Poľsku v roku 1836.

Bohatá publikačná činnosť zamestnancov, snaha o obohatenie regionálnych dejín o nové poznatky a iniciatíva zmapovať dejiny podtatranských miest a obcí obohacuje samotnú archívnu knižnicu o ďalšie nové a hodnotné monografie.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]