Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Po vyraďovacom konaní odovzdávajú pôvodcovia registratúry do štátneho archívu archívne dokumenty (registratúrne záznamy so znakom hodnoty „A“, ktoré boli rozhodnutím archívu posúdené ako archívne dokumenty, určené na trvalú archívnu úschovu). S archívnymi dokumentmi sa odovzdávajú aj evidenčné pomôcky podľa registratúrneho poriadku.  Písomnosti musia byť uložené v ochranných obaloch (archívne škatule) a uložené podľa zoznamu odovzdávaných archívnych dokumentov, ktorý je prílohou návrhu na odovzdanie. Návrh na odovzdanie archívnych dokumentov je vhodné konzultovať vopred so štátnym archívom. Preberací protokol vyhotovuje štátny archív po prevzatí archívnych dokumentov, jedno vyhotovenie je určené odovzdávajúcemu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]