Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Organizačná štruktúra

Štátny archív v Bratislave je podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov považovaný za archív s regionálnou pôsobnosťou. Archív riadi riaditeľka PhDr. Lenka Bartalosová, PhD. a člení sa na:

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov


K hlavným úlohám patrí spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov odbornej i laickej verejnosti a ďalšie odborné činnosti súvisiace so spravovaním archívnych fondov a zbierok archívu. Vedúcou oddelenia je Mgr. Alena Macková, PhD.

Oddelenie služieb verejnosti


K úlohám oddelenia patria: výkon predarchívnej starostlivosti v územnej pôsobnosti archívu, umožnenie prístupu k archívnym dokumentom formou štúdia v bádateľni archívu alebo prostredníctvom vyhotovenia odpisov, výpisov a kópií, spracovanie správnej agendy a vedenie knižnice archívu. Vedúcim oddelenia je Mgr. Marián Babirát.

Pracovisko Archív Modra

Do organizačnej štruktúry Štátneho archívu v Bratislave je zaradené pracovisko Archív Modra. Vedúcou pracoviska je Mgr. Zuzana Krajčovičová.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]