Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Potvrdenia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

  • Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby pre potreby ktorej žiada prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.
  • Archív vyhotovuje odpis, výpis, potvrdenie z archívneho dokumentu a kópiu archívneho dokumentu za úhradu nákladov. Na vyhotovenom odpise, výpise, potvrdení a kópii osvedčuje ich zhodu s archívnym dokumentom. Archívom osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál archívneho dokumentu.
  • Osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia sa spoplatňuje podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o doplnení niektorých zákonov.
  • Formuláre žiadostí o vydanie správnej informácie pozrite tu.
  • Žiadosti je možné zasielať poštou, v prílohe emailu, elektronicky alebo osobne. Prípadné doplnenia a spresnenia žiadostí je možné riešiť telefonicky, príp. emailom.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]