Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

V zmysle § 16 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je

1) Pôvodca registratúry oprávnený

a) požiadať ministerstvo prostredníctvom štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou o informáciu, odbornú radu a usmernenie.

2)pôvodca registratúry je povinný

b) vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu archívu s regionálnou  územnou pôsobnosťou; to neplatí pre pôvodcu registratúry, z činnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu registratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva.

3) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie opravuje zákon, je povinný vypracovať aj registratúrny poriadok. Vzorové registratúrne poriadky a plány

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]