Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Publikačná činnosť

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

2022

PUBLIKÁCIA O OBCI S PRÍVLASTKOM KOLÍSKA HORSKÝCH VODCOV

NL

Dňa 19. októbra 2022 sa o 16,00 v sále obecného úradu v Novej Lesnej uskutočnila prezentácia obecnej monografie Nová Lesná. Slávnostné podujatie sprevádzal starosta obce Ing. Peter Hritz, umeleckým slovom Mgr. Tatiana Husárová, MBA, hudbou Jeremy Frederick Míčka a hudobná skupina La Speranza. Knihu zostavila vedúca Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Autorsky sa na klasicky zostavenej obecnej monografii podieľali archivári z toho istého archívu: Mgr. Ľuboš Janaček, Mgr. Ingrid Janigová, PhDr. Božena Malovcová, Ing. Martina Šlampová, prírodovedec RNDr. Adrián Harničár, archeológ PhDr. Marián Soják, PhD. a Milan Vdovjak. Graficky knihu vytvoril Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna a vytlačili ju Popradské tlačiarne v Poprade. Plnofarebná monografia ormátu A4 obsahuje 432 strán, 689 fotografií a vyšla nákladom 1200 kusov. Autorský kolektív s výrazným prispením obyvateľov obce, ktorí  svojimi  rodinnými fotografia a archívnymi dokumentmi, vytvoril dôstojnú publikáciu zachovávajúcu doposiaľ známe, ale i neznáme fakty z ich života. Ambíciou monografie je zachytenie minulosti spájajúcej sa predovšetkým s nemeckým obyvateľstvom a slovenskej prítomnosti výnimočnej obce, ktorá je širokej verejnosti známa ako obec s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry, no predovšetkým ako kolíska horských vodcov.

NLNL

NL

Obsah publikácie (JPG, 2 MB)


MONOGRAFIA O OBCI VEĽKÝ SLAVKOV

VS

Dňa 3. marca 2022 bola vo Veľkom Slavkove uvedená do života monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť z pera autorského kolektívu Ing. Marta Bednárová, Mgr. Ján Endrődi, RNDr. Adrián Harničár, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., PhDr. Zdena Krišková, PhD., ThDr. Angelus Štefan Kuruc, PhD., O. Praem., PhDr. Božena Malovcová, Mgr. Daniela Mlynárčiková, PhDr. Marián Soják, PhD. a Ing. Martina Šlampová. Zostavovateľom obsiahlej monografie, vydanie ktorej autori a vedenie obce pripravovali takmer 6 rokov, je PhDr. Marián Soják, PhD. Publikácia v súťaži Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja, ktorej vyhodnotenie sa konalo 25. mája 2022, získala 2. miesto v kategórii Odborná literatúra/Vedecká literatúra. (JPG, 298 kB)  

VS

Obsah publikácie (JPG, 115 kB)

Reportáž TV Poprad z uvedenia monografie do života

Obce, mestá, samosprávy, štátne a neštátne subjekty, zriaďované inštitúcie a organizácie tretieho sektora mohli od 15. mája do 15. júla 2022 elektronicky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska do 12. ročníka súťaže Slovenská  kronika 2022. Slovenská kronika je celoštátna súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov. Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská. Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne vzdelávacie centrum Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky. V kategórii B.1 Všeobecná monografia obce/mesta/regiónu získala Mimoriadnu cenu monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť (JPG, 128 kB) za mimoriadny prínos pre poznanie minulosti obce a okolitého regiónu.

Kronika Slovenska


2021


ZBORNÍK Z DEJÍN FARMÁCIE
2021


MONOGRAFIA O OBCI ĽUBICA

2021

Takmer týždeň trvali oslavy 750. výročia udelenia mestských práv Ľubici. Obyvatelia i návštevníci obce si pripomenuli pamätný rok 1271, keď uhorský kráľ Štefan V. udelil Ľubici významné mestské privilégium. Počas dní osláv sa v obci uskutočnili hlavné a sprievodné podujatia, ich súčasťou bolo 12. augusta 2021 slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, počas ktorého boli nové knihy o obci uvedené do života. Bohatý program osláv približuje reportáž TV Ľubica. 


MONOGRAFIA O OBCI ŠTRBA

2021


2020


PUBLIKÁCIA O EVANJELICKOM CIKEVNOM ZBORE VO ŠVÁBOVCIACH

2020

Publikácia získala v súťaži Kronika Slovenska 2022 hlavnú cenu v kategórii Kultúrno-spoločenská monografia. (JPG, 128 kB)


MONOGRAFIA O OBCI LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

2020


2019


 KEŽMAROK História a tradície

2019 Kežmarok


2018


MONOGRAFIA O VEĽKEJ

2018


MONOGRAFIA O OBCI ŠVÁBOVCE

2018


2017


MONOGRAFIA O MESTE VYSOKÉ TATRY

2017


MONOGRAFIA O OBCI LUČIVNÁ

2017


MONOGRAFIA O OBCI GÁNOVCE

2017


MONOGRAFIA O KEŽMARKU

2017


2016


MONOGRAFIA O OBCI HRADISKO

2016


2015


PUBLIKÁCIA O AURELOVI VILIAMOVI SCHERFELOVI

2015


PUBLIKÁCIA O DR. MICHALOVI GUHROVI

2015


PUBLIKÁCIA O DR. MICHALOVI GREISIGEROVI

2015


2014


MONOGRAFIA O OBCI VLKOVÁ

2014


MONOGRAFIA O OBCI ŠUŇAVA

2014


MONOGRAFIA O ŠPORTE V KEŽMARKU

2014


MONOGRAFIA O OBCI HôRKA

2014


2013


MONOGRAFIA O OBCI ŽDIAR

2013


MONOGRAFIA O OBCI VIKARTOVCE

2013


MONOGRAFIA O EVANJELICKOM CIRKEVNOM ZBORE VO VEĽKEJ

2013


MONOGRAFIA O OBCI GERLACHOV

2013


2011


MONOGRAFIA O OBCI ŠTRBA

2011


2009


MONOGRAFIA O MESTE SVIT

2009


2008


PUBLIKÁCIA O SAMUELOVI WEBEROVI

2008


MONOGRAFIA O VEĽKEJ LOMNICI

2008


MONOGRAFIA O SPIŠSKEJ STAREJ VSI 

2008


2007


MONOGRAFIA O OBCI VOJŇANY

2007


2006


MONOGRAFIA O OBCI VÝBORNÁ

2006


MONOGRAFIA O MESTE SPIŠSKÁ BELÁ

2006


2004


MONOGRAFIA O GRANDHOTELI V STAROM SMOKOVCI

2004


PUBLIKÁCIA O OSOBNOSTIACH MESTA POPRAD

2004


MONOGRAFIA O OBCI BATIZOVCE

2004


2003


TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO SPIŠSKEJ SOBOTE

2003


2002


MONOGRAFIA O OBCI SPIŠSKÁ TEPLICA

2002


MONOGRAFIA O OBCI KRÍŽOVÁ VES

2002


2001


MONOGRAFIA O OBCI ŠUŇAVA

2001


PUBLIKÁCIA O STRÁŽACH POD TATRAMI

2001


PUBLIKÁCIA O MATEJOVCIACH

2001


2000


PUBLIKÁCIA O ŽDIARI

2000


ODBORNÁ UČEBNICA TATRY A PODTATRANSKÁ OBLASŤ

2000


SPRIEVODCA PO SLOVENSKÝCH ARCHÍVOCH

2000


1998


PUBLIKÁCIA O VEĽKEJ 

1998


PUBLIKÁCIA O ŠVÁBOVCIACH

1998


DEJINY POPRADU

1998


1997


PUBLIKÁCIA O OBCI PODHORANY

1997


PUBLIKÁCIA O OBCI IHĽANY

1997


1996


PUBLIKÁCIA O LUČIVNEJ

1996


 1994, 2002


PUBLIKÁCIE O ARCHÍVE

1994


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]