Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Fotografické a kopírovacie služby

Archív vyhotovuje xerokópie a digitálne kópie archívnych dokumentov na študijné účely na základe písomnej žiadosti. Archív tiež umožňuje vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov vlastným reprografickým zariadením. Povolenie na použitie vlastného reprografického zariadenia udeľuje riaditeľ archívu. Z dôvodu ochrany archívnych dokumentov sa nesmie pri snímaní archívnych dokumentov používať blesk.

Žiadosť o vyhotovenie neosvedčených kópií archívnych dokumentov alebo žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie v priestoroch archívu môže bádateľ podať osobne, poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra SR. Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov je spoplatnené podľa cenníka služieb archívov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy