Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Publikácie

Na ceste k slovenskej štátnosti

Recenzovaný zborník je výstupom z vedeckej konferencie Na ceste k slovenskej štátnosti, ktorú v rámci osláv storočnice vzniku Československej republiky usporiadal odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Archívom mesta Košice. Do zborníka bolo zaradených 23 štúdií zameraných na vývoj Slovenska a Československa v 20. storočí. Publikácia obsahuje aj CD s komentovanou prehliadkou rovnomennej výstavy, ktorá bola sprístupnená od 19. septembra do 16. novembra 2018 v košickej Kunsthalle.

Na ceste k slovenskej štátnosti


Od Uhorského kráľovstva k Československej republike. Dokumenty z fondov slovenských regionálnych archívov k udalostiam v rokoch 1918 – 1919

Edícia archívnych prameňov k vzniku Československej republiky je výsledkom spolupráce Štátneho archívu v Bratislave a Štátneho archívu v Košiciach spolu s ich pracoviskami a Petrom Chorvátom z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Publikácia prináša výber archívnych dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti predovšetkým bývalých župných úradov sídliacich v Bratislave a v Košiciach a najlepším spôsobom vypovedajú o vzniku Československej republiky a o jej prvom roku fungovania.

Od Uhorského kráľovstva k Československej republike


Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska

Štátny archív v Košiciach a Východoslovenské múzeum pripravili k storočnici vzniku ČSR spoločnú publikáciu o začleňovaní Košíc do Československej republiky. Publikácia prináša odborné texty pracovníkov archívu a múzea, ukážky archívnych dokumentov a zbierkových fondov múzea o období nebývalého rozmachu Košíc, ktoré sa počas týchto rokov zmenili z provinčného mesta na metropolu východného Slovenska.

Zrod metropoly

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy