Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Spolupráca s inštitúciami

Štátny archív v Košiciach pri výskume a propagovaní archívneho dedičstva SR spolupracuje s vedeckými, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a masmédiami.

Archív pravidelne spolupracuje s Východoslovenským múzeom v Košiciach pri usporadúvaní spoločných výstav archívnych dokumentov a múzejných zbierok. V roku 2018 spoločne pripravili výstavu Košice 1918 – 1938: Zrod metropoly východného Slovenska o začleňovaní Košíc do Československej republiky, v rámci ktorej vydali aj rovnomennú publikáciu. V nasledujúcom roku zorganizovali spolu s Vojenským historickým ústavom, Katedrou histórie FF UPJŠ a Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach výstavu Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia a tiež komornú výstavu Na ceste k slobode spojenú s prednáškou historika Ondreja Podolca z Ústavu pamäti národa o revolučných udalostiach novembra 1989. Najnovšie pracovníci archívu a múzea spolu s Katedrou histórie FF UPJŠ pripravili výstavu k storočnici historika Ladislava Tajtáka.

Archív pravidelne spolupracuje aj s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem spomenutých akcií spoločne zorganizovali v roku 2018 interaktívnu výstavu Dejiny tvoríš ty a od toho istého roku spolupracujú na projekte pamäťového portálu PamMap zameranom na digitalizáciu historických prameňov k dejinám miest Slovenska.

Archív v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky pravidelne medializuje informácie o svojej činnosti. Od roku 2016 bolo uverejnených niekoľko príspevkov v dennej tlači (Korzár, Nový čas, Dnes24, Aktuality.sk, Košice: Dnes) a reportáží (RTVS, TV Košice, TelKE, Rádio Košice), ktoré informovali napr. o histórii archívu, o jubilejnej výstave k 65. výročiu jeho založenia, o zreštaurovaní najstaršej listiny, o najzaujímavejších dokumentoch či uskutočnených podujatiach. Najnovšie archív v spolupráci s televíziou TelKE pripravil niekoľko častí relácie Tajomstvá archívov.

Tajomstvá archívov - Košická župa

Tajomstvá archívov - Štátny archív v Košiciach

Tajomstvá archívov - Notári (1. časť)

Tajomstvá archívov - Notári (2. časť)

Tajomstvá archívov - Matriky

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy