Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

Inventáre

Aktuálny zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok je k dispozícii v Elektronickom archíve Slovenska.

Vyhľadávanie archívnych fondov a zbierok


ARCHÍVNE POMÔCKY

A/VII. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1960 – 1968

Zmocnenec Ministerstva stavebníctva pre východné Slovensko v Košiciach (1959) 1960 – 1965 (PDF, 23 MB)

A/XI. Verejná správa do roku 1922

Abovská župa. Správne písomnosti 1498 – 1850 (čiastkový inventár) (PDF, 2 MB)

Abovská župa. Súdne písomnosti (1261) 1534 – 1850 (čiastkový inventár) (PDF, 1 MB)

Abovská župa 1860 – 1881 (čiastkový inventár) (PDF, 47 MB)

Abovsko-turnianska župa I. 1785 – 1790, 1850 – 1861, 1882 – 1922 (čiastkový inventár) (PDF, 45 MB)

Abovsko-turnianska župa I. Podžupan 1882 – 1919 (čiastkový inventár) (PDF, 37 MB)

Turnianska župa 1569 – 1850 (čiastkový inventár) (PDF, 16 MB)

Turnianska župa 1860 – 1882 (čiastkový inventár) (PDF, 26 MB)

Hlavný župan mesta Košice 1862 – 1917, Hlavný župan miest Bardejov, Košice, Prešov a Sabinov 1871 – 1874 (združený inventár) (PDF, 32 MB)

Verejnosprávne výbory Abovskej župy 1876 – 1881, Turnianskej župy 1876 – 1881, Abovsko-turnianskej župy 1882 – 1918 (združený inventár) (PDF, 32 MB)

Slúžnovské úrady 1850 – 1922, I. zväzok (združený inventár) (PDF, 44 MB)

Slúžnovské úrady 1850 – 1922, II. zväzok (združený inventár) (PDF, 47 MB)

Hlavné riaditeľstvo školského obvodu v Košiciach I. 1773 – 1919 (PDF, 41 MB)

Štátny lesný inšpektorát v Košiciach 1880 – 1922 (PDF, 20 MB)

A/XII. Verejná správa v rokoch 1923 – 1927

Košická župa 1923 – 1928, I. zväzok (PDF, 30 MB)

Košická župa 1923 – 1928, II. zväzok (PDF, 35 MB)

Priemyselné (živnostenské) inšpektoráty na východnom Slovensku 1899 – 1938 (PDF, 48 MB)

Priemyselný (živnostenský) inšpektorát pre východné Slovensko 1893 – 1938 (1949), I. zväzok (katalóg) (PDF, 47 MB)

Priemyselný (živnostenský) inšpektorát pre východné Slovensko 1893 – 1938 (1949), II. zväzok (katalóg) (PDF, 49 MB)

A/XIV. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – (1944) 1945

Abovsko-turnianska župa II. (1923) 1938 – 1945 (PDF, 45 MB)

Zemplínska župa II. 1938 – 1944 (PDF, 33 MB)

A/XV. Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 – 1949

Oblastné úradovne osídľovacích úradov na východnom Slovensku 1946 – 1949 (združený inventár) (PDF, 40 MB)

Oblastné úradovne osídľovacích úradov na východnom Slovensku 1945 – 1953 (doplnok združeného inventára) (PDF, 26 MB)

Štátny stavebný úrad v Košiciach 1945 – 1949 (1950) (PDF, 36 MB)

Štátny vodohospodársko-stavebný úrad v Košiciach 1946 – 1949 (PDF, 194 kB)

Inšpektorát učňovských škôl pre III. oblasť Slovenska v Košiciach 1946 – 1949 (PDF, 14 MB)

A/XVII. Krajská správa v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor finančný Rady KNV v Košiciach 1949 – 1960 (čiastkový inventár) (PDF, 23 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor organizačný a kontrolný Rady KNV v Košiciach (1948) 1949 – 1960 (PDF, 53 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor pôdohospodárstva Rady KNV v Košiciach 1949 – 1960 (čiastkový inventár) (PDF, 29 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor pôdohospodárstva Rady KNV v Košiciach 1949 – 1960 (zoznam vyvlastnených nehnuteľností) (PDF, 26 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor pre veci cirkevné Rady KNV v Košiciach (1886) 1949 – 1960 (čiastkový inventár) (PDF, 26 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor pre veci cirkevné Rady KNV v Košiciach 1950 – 1959 (doplnok čiastkového inventára) (PDF, 26 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor pre vnútorné veci Rady KNV v Košiciach a jeho zložky (1933) 1949 – 1960 (čiastkový združený inventár) (PDF, 14 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor školstva a kultúry Rady KNV v Košiciach 1949 – 1960 (čiastkový inventár) (PDF, 42 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Odbor školstva a kultúry Rady KNV v Košiciach 1949 – 1960 (doplnok čiastkového inventára) (PDF, 36 MB)

Krajský národný výbor v Košiciach. Sekretariát predsedu a Rada KNV v Košiciach (1948) 1949 – 1960 (čiastkový inventár) (PDF, 46 MB)

Zmocnenec Štátneho úradu plánovacieho v Košiciach 1949 – 1953 (PDF, 26 MB)

A/XVIII. Krajská správa v rokoch 1960 – 1969

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Komisia na ochranu verejného poriadku, odbor vnútorných vecí 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 32 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Komisia pre priemysel a miestne hospodárstvo a odbor priemyslu a miestneho hospodárstva 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 47 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Komisia pre školstvo a kultúru a odbor školstva a kultúry 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 30 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Komisia sociálneho zabezpečenia a odbor sociálneho zabezpečenia 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 51 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Komisia výstavby a odbor výstavby 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 18 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Odbor oblastného plánovania (1959) 1965 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 27 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Odbor organizačný (kádrová evidencia) 1960 – 1969 (doplnok k čiastkovému inventáru) (PDF, 32 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Sekretariát predsedu a Rada Východoslovenského KNV v Košiciach 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 36 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Sekretariát predsedu a Rada Východoslovenského KNV v Košiciach 1960 – 1969 (doplnok čiastkového inventára) (PDF, 21 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I. Zdravotná komisia a odbor zdravotníctva 1960 – 1969 (čiastkový inventár) (PDF, 48 MB)

A/XIX. Krajská správa v rokoch 1971 – 1990

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Plenárne zasadania a rada 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 6 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Prvý podpredseda 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 902 kB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Druhý podpredseda 1972 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 472 kB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Tretí podpredseda 1972 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 655 kB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Odbor dopravy 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 21 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Odbor kultúry 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 2 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 52 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Odbor školstva 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 19 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Odbor územného plánovania a stavebného poriadku 1979 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 5 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Odbor vnútorných vecí 1971 – 1990 (1991) (čiastkový inventár) (PDF, 799 kB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Register projektov, máp a plánov odboru výstavby a odboru územného plánovania 1971 – 1990 (1991) (PDF, 9 MB)

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II. Zvláštne oddelenie 1971 – 1990 (čiastkový inventár) (PDF, 2 MB)

Východoslovenské dopravné stredisko v Košiciach 1960 – 1990 (1991) (PDF, 11 MB)

A/XXI. Okresná správa do roku 1945

Okresný úrad v Košiciach 1923 – 1939 (PDF, 39 MB)

Okresný úrad v Moldave nad Bodvou 1923 – 1938 (PDF, 8 MB)

A/XXII. Okresná správa v rokoch 1945 – 1990

Jednotný národný výbor v Košiciach. Odbor majetkový (1945) 1949 – 1954 (1960) (PDF, 17 MB)

Okresný národný výbor Košice-vidiek. Cirkevný referát 1961 – 1990 (PDF, 24 MB)

Okresný národný výbor Košice-vidiek. Odbor kultúry 1961 – 1990 (PDF, 27 MB)

Okresný národný výbor Košice-vidiek. Odbor obchodu a cestovného ruchu 1961 – 1990 (PDF, 32 MB)

Okresný národný výbor Košice-vidiek. Odbor pracovných síl 1961 – 1990 (PDF, 16 MB)

Okresný národný výbor Košice-vidiek. Odbor vnútorných vecí 1961 – 1990 (PDF, 30 MB)

Okresný národný výbor Košice-vidiek. Odbor zdravotníctva 1961 – 1978 (PDF, 12 MB)

Okresný národný výbor v Košiciach I. 1945 – 1948 (PDF, 42 MB)

Okresný národný výbor v Moldave nad Bodvou 1945 – 1948 (PDF, 48 MB)

Okresný národný výbor v Moldave nad Bodvou. Odbor finančný, majetkový 1945 – 1960 (PDF, 38 MB)

A/XXIV. Mestská a obecná správa do roku 1945

Notársky úrad v Čani (1935) 1939 – 1945 (1955) (PDF, 48 MB)

Notársky úrad v Kostoľanoch nad Hornádom 1939 – 1945 (1949) (PDF, 294 kB)

Notársky úrad v Rozhanovciach (1937) 1939 – 1945 (PDF, 594 kB)

Obvodný notársky úrad v Herľanoch 1903 – 1938 (1941) (PDF, 28 MB)

Obvodný notársky úrad v Krásnej nad Hornádom 1894 – 1938 (1945) (PDF, 37 MB)

Obvodný notársky úrad v Kysaku 1895 – 1938 (1951) (PDF, 28 MB)

Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach (1937) 1939 – 1945 (PDF, 466 kB)

Obvodný notársky úrad vo Všechsvätých 1895 – 1938 (1942) (PDF, 553 kB)

A/XXV. Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Medzeve 1960 – 1990 (PDF, 11 MB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bidovciach I. 1945 – 1950 (PDF, 294 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bohdanovciach I. 1945 – 1950 (PDF, 256 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čani I. 1945 – 1950 (PDF, 247 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Haniske 1945 – 1950 (PDF, 252 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kostoľanoch nad Hornádom 1945 – 1950 (PDF, 494 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košickej Novej Vsi 1945 – 1950 (PDF, 274 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kysaku I. (1944) 1945 – 1950 (PDF, 304 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malej Ide I. 1945 – 1950 (PDF, 243 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Moldave nad Bodvou I. (1944) 1945 – 1950 (PDF, 313 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Períne 1945 – 1950 (PDF, 283 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rozhanovciach I. 1945 – 1950 (PDF, 298 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rudníku 1945 – 1950 (PDF, 213 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ruskove I. 1945 – 1950 (PDF, 539 kB)

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slanci I. 1945 – 1950 (PDF, 249 kB)

Miestny národný výbor v Janíku 1945 – 1982 (PDF, 318 kB)

Miestny národný výbor v Košickej Novej Vsi 1951 – 1971 (PDF, 208 kB)

Miestny národný výbor v Nižnom Medzeve 1945 – 1960 (PDF, 5 MB)

Miestny národný výbor v Šaci 1951 – 1968 (PDF, 444 kB)

Miestny národný výbor vo Vyšnom Medzeve 1945 – 1960 (PDF, 5 MB)

B. Justícia

Podriadený súd Abovsko-turnianskej župy 1787 – 1790 (PDF, 22 MB)

Mestský delegovaný okresný súd v Košiciach 1854 – 1861 (PDF, 32 MB)

Krajský súd v Košiciach I. (1525) 1872 – 1949, I. zväzok (PDF, 52 MB)

Krajský súd v Košiciach I. (1525) 1872 – 1949, II. zväzok (PDF, 50 MB)

Krajský súd v Košiciach 1945 – 1949 (doplnok inventára) (PDF, 5 MB)

Štátne zastupiteľstvo v Košiciach II. 1922 – 1949 (PDF, 21 MB)

Štátne zastupiteľstvo v Michalovciach (1938) 1939 – 1944 (PDF, 17 MB)

Väznica Krajského súdu v Košiciach 1882 – 1937 (PDF, 8 MB)

Okresné a miestne ľudové súdy v Humennom, Medzilaborciach, Michalovciach, Sobranciach, Stropkove, Veľkých Kapušanoch, Vranove nad Topľou. Obžalobcovia pri ľudových súdoch 1945 – 1947 (1948) (osobný register) (PDF, 18 MB)

Ľudový súd v Košiciach. Okresné a miestne ľudové súdy v Košiciach, Kráľovskom Chlmci, Moldave nad Bodvou, Revúcej, Rožňave, Sečovciach, Jelšave, Kameňanoch, Rákoši, Sirku, Šiveticiach, Turčoku. Obžalobcovia pri ľudových súdoch 1945 – 1948 (osobný register) (PDF, 31 MB)

Ľudový súd v Košiciach, spisy Tk 1948 (osobný register) (PDF, 2 MB)

Krajská prokuratúra v Košiciach I. 1949 – 1960 (PDF, 27 MB)

C. Armáda a bezpečnosť

Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920 – 1938 (PDF, 42 MB)

Policajné riaditeľstvo v Košiciach (1919) 1920 – 1938 (1939) (doplnok inventára) (PDF, 327 kB)

Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach (1921) 1923 – 1938 (PDF, 28 MB)

Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach (1921) 1923 – 1938 (doplnok inventára) (PDF, 479 kB)

D. Hospodárstvo

Verejnozákladinné panstvá a majetky Myšlianskeho dištriktu 1601 – 1873 (združený inventár) (PDF, 28 MB)

Krajská správa štátnych plemenárskych staníc v Košiciach 1950 – 1960 (PDF, 201 kB)

Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Bratislave, krajský závod v Košiciach (1935) 1949 – 1953 (PDF, 15 MB)

Štátne lesy Košice – Správa žrebčína v Muráni 1956 – 1971 (PDF, 262 kB)

Bauernebl a syn, pivovar a sladovňa v Košiciach 1905 – 1948 (1953) (PDF, 31 MB)

Karol Poledniak, továreň na stroje a zlieváreň v Košiciach 1912 – 1948 (PDF, 4 MB)

Stavoinvesta, inžinierska organizácia v Košiciach 1968 – 1991 (PDF, 9 MB)

Riaditeľstvo pôšt a telegrafov v Košiciach (1907) 1919 – 1949 (1951), Maďarské kráľovské poštové riaditeľstvo v Košiciach (1883) 1938 – 1944 (združený inventár) (PDF, 7 MB)

Krajská organizácia pre rozvoj a zavádzanie novej techniky miestneho hospodárstva v Košiciach 1963 – 1993 (PDF, 8 MB)

E. Politické strany

Krajské a miestne organizácie politických strán so sídlom v Košiciach 1938 – 1873 (skupinový inventár) (PDF, 3 MB)

Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Košiciach (1948) 1949 – 1960 a Východoslovenský krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Košiciach 1960 – 1990 (združený inventár) (PDF, 40 MB)

Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Košiciach 1949 – 1989 (PDF, 682 kB)

F. Národný front

Krajský výbor Československého Červeného kríža v Košiciach (1947) 1949 – 1960, Východoslovenský krajský výbor Československého Červeného kríža v Košiciach (1960 – 1965) (združený inventár) (PDF, 36 MB)

Krajské výbory Zväzu pre spoluprácu s armádou v Košiciach 1952 – 1990 (PDF, 10 MB)

Krajský výbor Slovenského národného frontu v Košiciach 1948 – 1960, Východoslovenský krajský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Košiciach 1960 – 1990 (združený inventár) (PDF, 20 MB)

Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach I. 1945 – 1960, Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach II. 1960 – 1968 (združený inventár) (PDF, 53 MB)

Správa účelových zariadení Východoslovenského krajského výboru Socialistického zväzu mládeže v Košiciach (1967) 1968 – 1989 (PDF, 34 MB)

Východoslovenský krajský výbor Zväzu československých filatelistov v Košiciach 1976 – 1991 (PDF, 28 MB)

G. Odborové hnutie

Krajská odborová rada v Košiciach I. 1945 – 1960 (PDF, 316 kB)

Krajská odborová rada v Košiciach II. 1960 – 1969 (PDF, 326 kB)

H. Veda, kultúra a osveta a šport

Botanická záhrada Slovenskej akadémie vied v Košiciach 1950 – 1959 (PDF, 27 MB)

Krajská knižnica v Košiciach (1923) 1924 – 1974 (čiastkový inventár) (PDF, 31 MB)

Štátne divadlo v Košiciach (1900) 1945 – 1995 (PDF, 29 MB)

Československá tlačová kancelária na Slovensku v Bratislave, krajská redakcia v Košiciach 1951 – 1990 (PDF, 40 MB)

Národné osvetové centrum v Bratislave, pracovisko v Košiciach 1991 – 1992 (PDF, 5 MB)

I. Školstvo

Lekárska fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, pobočka v Košiciach 1948 – 1959 (PDF, 52 MB)

Maďarská kráľovská štátna vysoká škola obchodná v Košiciach 1939 – 1944 (PDF, 11 MB)

Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, pobočka v Košiciach 1949 – 1953 (PDF, 13 MB)

Pedagogický inštitút v Košiciach 1959 – 1964 (1965) (PDF, 47 MB)

Register absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1965 – 1975 (PDF, 304 kB)

Register diplomových prác absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1965 – 1975 (PDF, 698 kB)

Biskupské lýceum v Rožňave (1806) 1814 – 1851 (PDF, 29 MB)

Gymnázium Melichara Takáča rehole premonštrátov v Rožňave 1938 – 1945 (PDF, 16 MB)

Katolícke hlavné gymnázium v Rožňave 1778 – 1929 (PDF, 19 MB)

Školské fondy – Úradné knihy niektorých stredných škôl v Košiciach zaniknutých do r. 1944 (1945), 1870 – 1944, II. zväzok (PDF, 43 MB)

Štátna priemyselná škola v Košiciach 1872 – 1945
(PDF, 13 MB)

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Krajské veterinárne zariadenie v Košiciach 1971 – 1987 (PDF, 9 MB)

K. Náboženské organizácie

Dominikáni v Košiciach (1270) 1484 – 1948 (PDF, 10 MB)

L. Rody a panstvá

Rodové archívy 1572 – 1944, I. zväzok (skupinový inventár) (PDF, 33 MB)

Rodové archívy 1572 – 1944, II. zväzok (skupinový inventár) (PDF, 30 MB)

M. Rodiny a osoby

Haltenberger z Košíc 1848 – 1990 (PDF, 11 MB)

Klimkovics z Košíc 1843 – 1964 (PDF, 13 MB)

Emil Petách (1636) 1915 – 1987 (PDF, 52 MB)

Eugen Sabol (1671) 1914 – 1989 (PDF, 38 MB)

Ferdinand Šteliar (1895) 1897 – 1982 (PDF, 3 MB)

Jozef Výrostko (1860) 1928 – 1999 (PDF, 8 MB)

Július Jakoby 1924 – 1985 (PDF, 10 MB)

Juraj Dubinský 1914 – 1994 (PDF, 9 MB)

Karol Kotinský (1848) 1918 – 1990 (1991) (PDF, 12 MB)

Ladislav Andráši (1850) 1933 – 1999 (PDF, 2 MB)

Ladislav Jurkovič (1870) 1905 – 1997 (PDF, 32 MB)

Ladislav Tajták (1831) 1927 – 2020 (2022) (PDF, 555 kB)

Michal Potemra (1835) 1922 – 2002 (PDF, 37 MB)

Michal Potemra 1927 – 2006 (doplnok inventára) (PDF, 217 kB)

Oldřich Hemerka 1862 – 1946 (1996), Oľga Hemerková 1927 – 1987 (1989), Mária Hemerková-Masiková 1909 – 1996 (1999), Július Ivan Hemerka 1908 – 1943 (2000) (skupinový inventár) (PDF, 451 kB)

Štefan Butkovič (1788) 1921 – 1998 (PDF, 39 MB)

Štefan Homola 1866 – 1948 (PDF, 9 MB)

Štefan Krupec 1851 – 1900 (PDF, 5 MB)

O. Záujmové organizácie a spolky

Krajský sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Košiciach 1945 – 1951 (PDF, 12 MB)

Východoslovenská pobočka Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Košiciach (1915) 1958 – 1990 (1991) (PDF, 684 kB)

Právnická jednota na Slovensku v Bratislave, pobočka v Košiciach 1932 – 1938 (PDF, 14 MB)

P. Zbierky

Zbierka cirkevných matrík 1587 – 1895 (1953), I. zväzok (PDF, 736 kB)

Zbierka cirkevných matrík 1587 – 1895 (1953), II. zväzok (PDF, 11 MB)

Zbierka fotografií a fotonegatívov I. 1873 – 2000, I. zväzok (čiastkový inventár) (PDF, 34 MB)

Zbierka fotografií a fotonegatívov I. 1873 – 2000, II. zväzok (čiastkový inventár) (PDF, 27 MB)

Zbierka listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy okresov Košice a Moldava nad Bodvou (1846) 1882 – 1969 (PDF, 1 MB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy