Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Semináre a kurzy

Výstavy  |  Konferencie  |  Semináre a kurzy  |  Deň otvorených dverí

Semináre, kurzy a iné podujatia


Uskutočnené:

Archívy a ich miesto v našej spoločnosti

Dňa 7. mája 2024 sa uskutočnil medzinárodný odborný seminár pri príležitosti 70. výročia prvého zákona o organizovanom archívnictve na Slovensku.

Pozvánka (JPG, 890 kB)

Program (JPG, 1 MB)

O Trnave pod vežou 2023

V septembri 2023 sa uskutočnil tradičný prednáškový cyklus O Trnave pod vežou.

Program (JPG, 1 MB)

Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov

Dňa 10. novembra 2022 sa v Štátnom archíve v Trnave uskutočnil seminár v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Plagát podujatia (JPG, 1 MB)

O Trnave pod vežou 2022

V septembri 2022 sa uskutočnil tradičný prednáškový cyklus O Trnave pod vežou.

Program (JPG, 3 MB)

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2021

Dňa 15. septembra 2021 sa uskutočnil v Kostole sv. Jakuba v Trnave koncert s názvom "Dedičstvo pre všetkých" v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Pozvánka na koncert (PNG, 163 kB)


Dňa 13. septembra 2021 sa v Štátnom archíve v Trnave uskutočnila prednáška s názvom "Až kým ich smrť nerozdelila... Prednáška o živote a diele Júliusa Nagya - výnimočného trnavského (nielen) organistu" v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Plagát podujatia (JPG, 4 MB)


Dňa 8. septembra 2021 sa v refektári františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prezentácia publikácie Denisa Pongrácza "Atlas osobných pečatí I."

Plagát podujatia (JPG, 155 kB)


O Trnave pod vežou 2021

V septembri 2021 sa uskutočnil prednáškový cyklus O Trnave pod vežou 2021 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

2.9.2021 Od Theriaku po roh jednorožca (JPG, 7 MB)

6.9.2021 Pavol Holý z Hradnej (JPG, 7 MB)

7.9.2021 Kam aj král musel chodiť pešo (JPG, 7 MB)

14.9.2021 Reflexia príslovia učeň - mučeň (JPG, 1 MB)

21.9.2021 Naše poslanie - pomoc blížnemu (JPG, 7 MB)

22.9.2021 Spôsoby získania šľachtického titulu v Uhorsku a uhorské šľachtické právo (JPG, 7 MB)

28.9.2021 Ako v Trnave v roku 1873 odzvonilo zvoneniu na nočný pokoj (JPG, 7 MB)

Trnavská hudobná jar - jesenná edícia

Dňa 19. septembra 2021 sa v Štátnom archíve v Trnave uskutočnil koncert Sila hudby - zvuk a slovo v rámci jesennej edície 53. ročníka festivalu Trnavská hudobná jar.

Plagát podujatia (JPG, 709 kB)

Spomienka na "Akciu R"

Dňa 28. augusta 2021 sa v Beckove uskutočnilo podujatie Spomienka na "Akciu R".

Pozvánka a program podujatia (JPG, 195 kB)

Storočnica Zory Viestovej (1920 - 2002)

Dňa 2. decembra 2020 sa uskutočnil webinár Storočnica Zory Viestovej (1920 - 2002).

Pozvánka a program podujatia (JPG, 752 kB)

O Trnave pod vežou 2020

Počas dní 10. - 28. septembra 2020 sa v Štátnom archíve v Trnave uskutočnil cyklus prednášok O TRNAVE POD VEŽOU.

Program:
Štátna odborná škola pre ženské povolania v Trnave (JPG, 639 kB)
Ako Trnavčania na začiatku novoveku komunikovali – vzájomne i s okolitým svetom, a čo sa dozvedeli (JPG, 659 kB)
Hriešni ľudia slobodného kráľovského mesta trnavského (JPG, 642 kB)
Trnavskí zlatnícki majstri a ich produkcia v 16. storočí (JPG, 640 kB)
Tradičné povolanie čižmárov v Trnave v 17.-19. storočí (JPG, 644 kB)
Menej známe šľachtické rody pôsobiace v Trnave v 16.-18. storočí (JPG, 644 kB)
Verejné tajomstvá verejných domov v Trnave (JPG, 642 kB)
Veľká vojna v živote trnavských gymnazistov (JPG, 637 kB)

Literárny večer s básnikom Mariánom Milčákom

Dňa 9. septembra 2020 sa uskutočnil v priestoroch knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Literárny večer s básnikom Mariánom Milčákom.

Plagát podujatia (JPG, 238 kB) 

Ad fontes vinorum

Dňa 7. septembra 2020 sa v Štátnom archíve v Trnave uskutočnulo podujatie s názvom Ad fontes vinorum.

Pozvánka na podujatie (JPG, 18 MB)

Otvárací koncert Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2020

Dňa 4. septembra 2020 sa na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera -Trnavského uskutočnil otvárací koncert Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Trnave.

Pozvánka na podujatie (JPG, 759 kB)

Diskusia o publikácii Trnava 1238 – 2018 ...úspešný európsky príbeh....

Dňa 2. septembra 2020 sa vo františkánskom kláštore v Trnave uskutočnila diskusia o publikácii Trnava 1238 – 2018 ...úspešný európsky príbeh....

Pozvánka na podujatie (JPG, 1 MB)

Potulky Malým Rímom 2020 - Po stopách lásky v Trnave

Počas dní 2. a 30. augusta 2020 sa uskutočnil každoročný cyklus Potulky Malým Rímom. V rámci podujatia Po stopách lásky v Trnave mohli záujemci navštíviť aj Štátny archív v Trnave.

Program (PDF, 613 kB)

Františkánske dvere dokorán - Spomienka na 70. výročie „akcie K“

Dňa 20. júna 2020 sa vo františkánskom kláštore v Trnave uskutočnilo podujatie Františkánske dvere dokorán - Spomienka na 70. výročie „akcie K“.

Program podujatia (JPG, 587 kB)

Juraj Haulik - arcibiskup, štátnik, vzdelanec

Dňa 28. novembra 2019 sa v refektári františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prednáška Denisa Pongrácza k 150. výročiu úmrtia Juraja Haulika.

Pozvánka na prednášku (JPG, 787 kB)

Pocta slobode 2019

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa 18. novembra 2019 v Štátnom archíve v Trnave uskutočnila vernisáž výstavy ...vtedy v Novembri..., a v Malom Berlíne moderovaná diskusia Nežná revolúcia. Vyhralo dobro nad zlom?

Pozvánka na podujatia (JPG, 975 kB)

Vďační za slobodu

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa 17. novembra 2019 v kostole sv. Jakuba v Trnave uskutočnil koncert gregoriánskeho chorálu Schola Minor "Vďační za slobodu".

Pozvánka na koncert (JPG, 3 MB)

Trnavský špitál sv. Kríža a Kostol sv. Heleny - z minulosti stredovekých špitálov

Dňa 10. novembra 2019 sa v Kostole sv. Heleny v Trnave uskutočnila prednáška Trnavský špitál sv. Kríža a Kostol sv. Heleny - z minulosti stredovekých špitálov.

Pozvánka na prednášku (JPG, 696 kB)

Jantárové oči

Dňa 18. októbra 2019 sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnila beseda Jantárové oči.

Pozvánka na besedu (JPG, 559 kB)

O Trnave pod vežou 2019

Počas dní 9. až 25. septembra 2019 sa v Štátnom archíve v Trnave konal cyklus prednášok O Trnave pod vežou.

Program:
Kone, kočiare a kratochvíle šľachty v 17. a 18. storočí  (JPG, 2 MB)
Učiteľský divadelný seminár v Trnave (JPG, 2 MB)
Kultúrno-spoločenské podujatia trnavských spolkov v medzivojnovom období (JPG, 2 MB)
Trnavské mestské hodiny v 16. storočí (JPG, 2 MB)
Spolu a proti sebe v dobrom i zlom - spolužitie národností a konfesií v Trnave v období feudalizmu (JPG, 2 MB)
Smutný osud krypty Univerzitného kostola v Trnave po roku 1948 (JPG, 2 MB)
Ceremoniálne dary mesta Trnava v 16. storočí (JPG, 2 MB)
Umelecká tvorba v pozostalosti Teodora Tekela (JPG, 2 MB)
Perspektívy technických pamiatok v meste Trnava (JPG, 2 MB)

Potulky Malým Rímom 2019

Dňa 28. júla 2019 v rámci podujatia Potulky Malým Rímom záujemcovia opäť navštívili Štátny archív v Trnave.

[Podujatie na stránke mesta Trnava]  

Putovanie Panny Márie Trnavskej

Dňa 25. mája 2019 sa v priestoroch refektára františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnilo podujatie Putovanie Panny Márie Trnavskej.

Pozvánka na podujatie (JPG, 682 kB)

Deň sv. Floriána v Trnave

Dňa 3. mája 2019 sa uskutočnil Deň sv. Floriána v Trnave.

Program podujatia (JPG, 853 kB)

Prezentácia publikácie Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku

Dňa 8. novembra 2018 sa v priestoroch refektára františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prezentácia publikácie Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku.

Pozvánka na podujatie (JPG, 748 kB)

Čo sme nevedeli o Esterházyovcoch

Dňa 13. septembra 2018 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutočnilo podujatie Čo sme nevedeli o Esterházyovcoch.

Pozvánka na podujatie (JPG, 500 kB)

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Počas dní 8.-9. septembra 2018 sa príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva uskutočnili tieto podujatia:

Pražská predloha ikony Panny Márie Trnavskej a jej kópie (JPG, 321 kB)

Trnava - osmičkový príbeh (JPG, 563 kB)

Kolokvium magni animi ac scientiae viro... Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi

V spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakuty a Ústavom dejín Trnavskej univerzity v Trnave a Spolkom trnavských historikov SHS - Tyrnavia pri SAV v Bratislave, sa v utorok 19. júna 2018 uskutočnilo kolokvium magni animi ac scientiae viro... Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi.

Pozvánka na podujatie (JPG, 2 MB)

O Trnave vo veži 2017

Počas dní 11. - 22. septembra 2017 sa v priestoroch mestskej veže v Trnave uskutočnil cyklus prednášok O Trnave vo veži pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva za účasti pracovníkov Štátneho archívu v Trnave.

Program prednáškového cyklu O Trnave vo veži (JPG, 346 kB)

Slávnostné uvedenie knihy Erbovník donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu

V stredu 17. mája 2017 sa v priestoroch refektára františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Erbovník donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu. Genealogicko-heraldické súvislosti.

Pozvánka na podujatie (JPG, 2 MB)

Trnava v 14. storočí - mesto európskeho významu

Dňa 10. novembra 2016 sa uskutočnilo podujatie Trnava v 14. storočí - mesto európskeho významu vo Františkánskom kláštore v spolupráci s Rádom menších bratov - Františkánov v Trnave.

Pozvánka na podujatie (JPG, 535 kB)

Potulky Malým Rímom 2016

V rámci podujatia bolo možné zúčastniť sa návštevy Štátneho archívu v Trnave 3. júla a 28. augusta 2016.

Program podujatia (JPG, 194 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]