Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Spolupráca s médiami

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

2023


Dr. Michael Guhr


V marci 2023 sme si pripomenuli 150. výročie narodenia Dr. Michaela Guhra a 180. výročie narodenia Pavla Wesztera. Reportáž z podujatia pripravila RTVS pre Národnostné správy. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14086/395251#25-

O výnimočnom lekárovi, podnikateľovi, funkcionárovi rôznych spolkov a organizácii, filantropovi Michaelovi Guhrovi pripravila RTVS zaujímavý film. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/398615


Kráľovské návštevy v Poprade


V reportáži TV Poprad sa vedúca archívu PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. poohliadla za kráľovskými návštevami v našom meste.

Reportáž


2022


90 rokov od otvorenia budovy Okresného úradu v Poprade


Dňa 14. novembra 1932 sa v Poprade konal o slávnostné otvorenie budovy Okresného úradu v Poprade. Po viac ako roku od začiatku výstavby (8. augusta 1931) sa konala kolaudácia, o deň neskôr sa už v budove úradovalo. Definitívne bola celá budova aj s príslušenstvom a odstránenými závadami skolaudovaná až v roku 1935. Stavbu podľa projektu významného slovenského architekta Milana Michala Harminca stavala miestna firma Josefa Šašinku. Celkové náklady na výstavbu budovy dosiahli takmer 2,9 milióna Kč. Tretinu nákladov na výstavbu hradilo mesto, tretinu okres a poslednú tretinu štát. Objekt mal 27 miestností a ďalšie príslušenstvo, ako archív, garáže, stajne či väznica. Objekt sa niekoľkokrát rozširoval a upravoval. Tie najvýznamnejšie zmeny sa udiali v roku 1960, keď sa Poprad stal sídlom veľkého okresu. Vtedy pribudlo ľavé krídlo s jedálňou, veľkou zasadačkou a garážami a v rokoch 1973 a 1974 pribudlo pravé krídlo, kde neskôr sídlil aj obvodný úrad.

Reportáž TV Poprad o výstavbe budovy s PhDr. Zuzanou Kollárovou, PhD.

OU


Výročie Nežnej revolúcie


Uplynulo už 23 rokov od 17. novembra 1989, dňa ktorý odštartoval Nežnú revolúciu. Aj tento rok sme si jej udalosti pripomenuli, podrobnejšie sa o udalostiach nasledujúcich po 17. novembri 1989 v našom meste a okrese s reportérmi TV Poprad porozprávala Mgr. Ingrid Janigová.

1989

Spišské mestá v poľskom zálohu


Dňa 8. novembra 2022 uplynulo presne 610 rokov od vydania zálohovej listiny, ktorou sa 16 spišských miest, dva hrady a viacero dedín panstva dostali pod správu Poľska. Táto listina, vydaná v Záhrebe, bola výsledkom mierového stretnutia Žigmunda Luxemburského a Władysława II. Jagiełła, ktoré sa uskutočnilo v marci 1412 práve na Ľubovnianskom hrade. V dňoch 8. - 10 novembra 2022 sa konalo trojdňové stretnutie odborníkov, ktorí v Starej Ľubovni a Niedzici predstavili výsledky svojich výskumov o spišskom zálohuNa zaujímavom podujatí mali miesto aj naši kolegovia. PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., vedúca nášho pracoviska, ktorá vystúpila s príspevkom Agenda poľských panovníkov a starostov v spišských zálohovaných mestách. Mgr. Filip Lampart, Ph.D., pôsobiaci v pracovisku Archív Stará Ľubovňa, priniesol zistenia o strastiach a slastiach ľubovnianskych mešťanov v prvom storočí spišského zálohu. 

O tomto významnom období slovenských a poľských dejín pre TV Poprad hovorila PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
zaloh


Ocenenia za monografie


V 12. ročníku súťaže Slovenská kronika 2022 získali archivárky z Popradu dve ocenenia, v kategórii B.1 Všeobecná monografia obce/mesta/regiónu získala Mimoriadnu cenu monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť za mimoriadny prínos pre poznanie minulosti obce a okolitého regiónu a v kategórii B.2.3 Kultúrno-spoločenská monografia získala Hlavnú cenu publikácia Láskou zjednotení – História a súčasnosť evanjelického cirkevného zboru v Švábovciach.

Reportáž TV Poprad o ocenených monografiách.

Monografie


Deň otvorených dverí 2022


Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad sa konal v budove archívu na Sobotskom námestí v Poprade  - Spišskej Sobote 14. októbra 2022 pod názvom Generácie generáciám a niesol sa v duchu poďakovaní. Archivári privítali hostí, ktorí svoje vzácne archívne dokumenty venovali do správy archívu v Poprade prostredníctvom akvizícií. Za to im archivari udelili ďakovné listy, sprístupnili návštevníkom vzácne archívne dokumenty, pochválili sa so svojou publikačnou činnosťou a radi odpovedali na otázky.

DOD sprístupnila širokej verejnosti svojou reportážou TV Poprad 

DOD


Papiereň v Poprade


V spolupráci s TV Poprad sme pripravili reportáž o histórii papierne v Poprade, jej majiteľoch – členoch rodiny Cziserovcov, vzácnych archívnych dokumentoch, štočkoch a sklenených negatívoch zachovaných v archívnom fonde tejto papierne.

Papieren


Spišskosobotská kronika


O jednom z najvzácnejších dokumentov nášho archívu - Spišskosobotskej kronike a význame písania kroník v súčasnosti pre TV Poprad hovorila vedúca archívu PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

Kronika


História nemocnice v Spišskej Sobote


O založení nemocnice v Spišskej Sobote, jej činnosti, zakladateľovi Dr. Augustínovi Szászovi a jeho pohnutých osudoch porozprávala Popradčanom prostredníctvom TV Poprad PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

Nemocnica


Zbierka rodiny Krompechoerovcov v Popradu-Veľkej


O vzácnej archívne zbierke, jej vzniku, o rodine, vďaka ktorej ostalo zachovaných množstvo zaujímavých písomnosti, o činnosti a podnikaní rodiny Krompecherovcov z Popradu-Veľkej sa dozviete viac v reportáži TV Poprad.
Krompecher


2021


Odkaz vo fľaši


Dva dokumenty napísané v latinčine a doplnené historickou rytinou mesta Kežmarok boli náhodne nájdené pri rekonštrukcii Reduty v Kežmarku dňa 14. júla 2021 vo veži Reduty v sklenenej fľaši. Do veže budovy boli uložené 12. decembra 1817 kancelistom a štvrťmajstrom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta. Nájdené dokumenty boli primátorom mesta poskytnuté Ministerstvu vnútra SR ako dar a budú uložené v archívnom fonde Magistrát mesta Kežmarok v popradskom archíve. Vo štvrtok 19. augusta 2021 bol pri príležitosti obnovy budovy Reduty do jej strechy vložený písomný odkaz pre budúce generácie. Spolu s ním do časovej schránky putovala aktuálna fotografia námestia s vyobrazenou radnicou a redutou, USB kľúč s fotografiami a videami mesta, rúško a niekoľko pamätných dukátov vyrobených špeciálne pre festival Európske ľudové remeslo, ktorého jubilejný 30. ročník sa uskutoční v Kežmarku budúci rok. Svedkom historického okamihu bola aj vedúca Štátneho archív v Prešove, pracoviska Archív Poprad PhDr. Božena Malovcová, ktorá prítomným objasnila dôvody uloženia dokumentov v archíve a ich ďalší osud.

Časová kapsula Časová kapsula 2

Z návštevy primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad pripravila Kežmarská televízia zaujímavú reportáž (0:35)O uložení novej časovej schránky v streche rekonštruovanej budovy Reduty v Kežmarku si pozrite príspevok TV Markíza

2020


Výstava od Vyšehradu po Vyšehrad


Archivári krajín Vyšehradskej štvorky pripravili výstavu dokumentujúcu spoločné medzníky a príbehy v histórii, vzácne dokumenty z archívov aj históriu vzniku Vyšhradskej štvorky. Výstava bola veľmi úspešná a navštevovaná, putovala nielen po krajinách V4 sedem rokov. Na jej príprave participovali aj pracovníci nášho archívu. V Poprade bola inštalovaná dvakrát, v roku 2016 v priestoroch prednáškovej sály archívu a v roku 2020 vo vestibule Mestského úradu v Poprade. O oboch inštaláciách informovala TV Poprad.

 Reportáž z roku 2016                                     Reportáž z roku 2020

VysehradVysehrad


SK Dejiny - Vysoké Tatry a ich premeny


Vysoké Tatry boli do polovice 19. storočia takmer nenarušenou prírodnou krajinou. Ľudia žili na periférii vysokohorskej oblasti, alebo sem prichádzali len sezónne. Po prvých bádateľoch a prírodovedcoch sa otvárali brány záujemcom o turistiku, ozdravné pobyty aj šport. V tatranských osadách sa budovali turistické chaty, ubytovne, liečebné domy, horské hotely a športoviská. Rozrastala sa sieť turistických chodníkov a komunikácií. Vysokohorské prostredie priťahovalo pozornosť astronómov a prírodných vedcov, ktorí si tu zriadili odborné pracoviská. Za posledných vyše sto rokov sa výrazne zmenil vysokotatranský región aj život jeho obyvateľov. V roku 1947 sa 15 tatranských osád spojilo do jedného samosprávneho celku. Vzniklo mesto Vysoké Tatry. Leží na území Tatranského národného parku, má okolo 5 000 obyvateľovi a tri katastrálne územia: Starý Smokovec, Tatranská Lomnica a Štrbské pleso. Sledujete SK Dejiny o premenách Vysokých Tatier, jedného z najvyhľadávanejších miest Slovenska.

Na 1. časti populárno-náučnej diskusii RTVS o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovanej Premenám Vysokých Tatier v minulosti spolupracovala PhDr. Zuzana Kollárová, Ivan Bohuš a Anton Marec, odvysielaná bola v premiére 9. novembra 2020. Druhý diel o premenách Vysokých Tatier za socializmu vznikol za spolupráce Ing. Martiny Šlampovej, Ing. Jozefa Janigu, MBA a doc. RNDr. Jána Svoreňa, DrSC, v premiére ju RTVS odvysielala 16. novembra 2020.

SK Dejiny 1SK Dejiny 2


2019


Po stopách histórie v popradskom archíve


Reportáž TV Poprad o bohatej činnosti nášho archívu a vzácnych archívnych dokumentoch.

2019


2014


Archív na kolesách


Pri príležitosti 60. výročia vzniku slovenského štátneho archívnictva o našej inštitúcii natočila TV Poprad zaujímavý dokument.

2014

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]