Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Štátny odborný dozor

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Štátny odborný dozor

     Zamestnanci archívu podľa § 24a písm. b) bod 1. a § 28 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, vykonávajú  kontrolu
správy registratúry. 

     Predmetom kontroly je dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z., ako aj dodržiavanie záväzných interných aktov riadenia na správu registratúry (najmä registratúrny
poriadok).

 Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 (PDF, 216 kB)

Plán kontrolnej činnosti na rok 2023 (PDF, 130 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]