Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Telefonické informačné linky JKM v SR

Potrebujete poradiť so začiatkom podnikania? Využite našu bezplatnú informačnú linku, ktorá je dostupná na týchto fyzických jednotných kontaktných miestach v čase od 8:30 do 14:00 hod.:

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 814 40 Bratislava:

      (+421) 917/ 751 036

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava

      (+421) 908/ 808 600

Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

      (+421) 32/ 7411 420

Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, 949 01 Nitra

      (+421) 903/ 428 725

Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

      (+421) 918/ 969 227

Okresný úrad Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 487/7, 974 01 Banská Bystrica

      (+421) 910/ 907 333

Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

      (+421) 51/ 7082 333

Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

      (+421) 55/ 6001 160

 

Na našich infolinkách Vám poskytneme informácie, ktoré sa týkajú:

1. Trvalého výkonu činnosti na území SR:

 1. Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti pre fyzickú a právnickú osobu na území SR
 • názov/predmet podnikania
 • všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
 • osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (preukazovanie odbornej spôsobilosti riadnym a náhradným spôsobom pre konkrétnu živnosť, osoba zodpovedného zástupcu, orgán oprávnený vydať preukaz odbornej spôsobilosti)
 • možnosti a spôsob ohlásenia živnosti
 • výška a výber správnych poplatkov a súdnych poplatkov
 • služby JKM pri ohlasovaní živnosti
 • súvisiace právne predpisy
 • asistencia pri vypĺňaní formuláru ohlásenia živnosti

     II.   Žiadosť o udelenie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov na území SR

 • základné informácie týkajúce sa podávania žiadosti, formulár a jeho prílohy, kompetentné orgány a príslušné právne predpisy

2. Dočasného poskytovania služieb na území SR:

Informácie sa týkajú oznamovacej povinnosti cezhraničného poskytovateľa služieb:

 • vznik oznamovacej povinnosti
 • miestna príslušnosť orgánov pre splnenie si oznamovacej povinnosti
 • časový limit a frekvencia oznamovacej povinnosti
 • požadované doklady
 • možnosti podania oznámenia 

3. Kontaktov na príslušné orgány a registre:

 • kontakty na miestne príslušné orgány štátnej správy, ako napr. daňové úrady, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne, katastrálne úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, atď.
 • kontakty na živnostenský register, obchodný register 

Pozn.: JKM poskytujú informácie len v rozsahu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a tieto informácie sa netýkajú kompetenčných rámcov iných orgánov štátnej správy, akými sú napr. daňové úrady, sociálne poisťovne, katastrálne úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady verejného zdravotníctva, Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátov práce, atď. 

Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter a poskytujú sa v štátnom jazyku.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Volanie na uvedené telefonické linky je spoplatnené podľa sadzobníka príslušného mobilného operátora.