Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Elektronické jednotné kontaktné miesto

Elektronické JKM je miesto, kde podnikateľ získa informácie súvisiace so začiatkom podnikania a kde prostredníctvom on-line formulárov môže požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie.

Informačný portál JKM obsahuje informácie potrebné pre získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB). Informácie sa týkajú napríklad podmienok na udelenie oprávnenia na podnikanie, príslušných právnych noriem, zákonných poplatkov či kontaktov na kompetentné orgány. Získať informácie je možné aj telefonicky prostredníctvom informačných liniek JKM.

Elektronické služby JKM sú poskytované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR. Prostredníctvom týchto služieb je možné ohlásiť živnosť, požiadať o udelenie povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, alebo vykonať aj ďalšie úkony súvisiace so živnostenským podnikaním, ako napríklad oznámiť zmeny v živnostenskom oprávnení či získať výpis zo živnostenského registra.

Začiatok podnikania

Usadenie sa:

Vyberte si službu, ktorú máte záujem poskytovať na území SR na základe usadenia sa:

Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb na území SR:

Vyberte si službu, ktorú máte záujem poskytovať na území SR dočasne:

Regulované povolania v SR

Povolanie je regulované, ak jeho výkon podlieha právnym predpisom alebo administratívnym ustanoveniam, z ktorých vyplýva potreba mať odbornú kvalifikáciu. Ak občan EÚ je odborne spôsobilý na výkon povolania v inom členskom štáte a má záujem vykonávať toto povolanie aj na území SR, musí požiadať o uznanie svojej odbornej kvalifikácie.  Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Podnikanie v členských štátoch EÚ/EHP:

V prípade záujmu o podnikanie v niektorom z členských štátov EÚ/EHP je možné využiť služby jednotlivých národných jednotných kontaktných miest.

 

Dôležité odkazy

For English version, please, click here

Viac informácií o JKM:

Rýchly prístup:

Živnostenský register (verejná databáza podnikateľov)

Obchodný register (verejná databáza podnikateľov, ktorí sa zapisujú do tohto registra)

Pomoc a podpora:

Kontakty na fyzické JKM:

Riešenie problémov na vnútornom trhu:

 

Informácie o právach a povinnostiach v EÚ:

 logo SDG

 

Dôležité oznamy

Zoznam certifikátov pracovníkov odboru živnostenského podnikania určených na podpisovanie výstupných elektronických dokumentov a zoznam dokumentov, ktoré sú nimi oprávnení podpisovať nájdete na tejto stránke.