Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Služby podľa sektorov - cezhraničné poskytovanie služieb

Na tejto stránke nájdete informácie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR pre jednotlivé služby.

Ak sa služba, ktorú hľadáte nenachádza v tomto zozname a je zahrnnutá v smernici o službách, ide pravdepodobne o voľnú živnosť (zoznam odporúčaných označení voľných živností (PDF, 538 kB)). Na cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré patria medzi voľné živnosti sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť voči JKM.

Služby sú zoradené v nasledovných sektoroch:

Banská činnosť
Cestovný ruch, kultúra a šport
Energetika
Finančné služby
Poľnohospodárstvo – rastlinná a živočíšna výroba, lesníctvo a rybárstvo
Právne a poradenské služby
Remeselné živnosti
Služby v oblasti pohrebníctvo a zdravotníctva, vrátane veterinárnych činností
Sociálne služby a zamestnanosť
Stavebníctvo a vybrané činnosti vo výstavbe
Výchova a vzdelávanie
Výroba výrobkov, strojov a prístrojových zariadení
Zbrane, bezpečnosť a ochrana osôb a majetku, vrátane požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Životné prostredie
Ostatné služby (predmety podnikania)

Zoznam služieb podľa sektorov:

Banská činnosť

Cestovný ruch, kultúra a šport

Energetika

Finančné služby

Poľnohospodárstvo — rastlinná a živočíšna výroba, lesníctvo a rybárstvo
 

Právne a poradenské služby

Remeselné živnosti

Služby v oblasti pohrebníctva a zdravotníctva, vrátane veterinárnych činností

Sociálne služby a zamestnanosť

Stavebníctvo a vybrané činnosti vo výstavbe

Výchova a vzdelávanie

Výroba výrobkov, strojov a prístrojových zariadení 

Zbrane, bezpečnosť a ochrana osôb a majetku, vrátane požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Životné prostredie

Ostatné služby (predmety podnikania)

Návrat na hlavnú stránku 

19. 9. 2023