Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Služby podľa abecedy - cezhraničné poskytovanie služieb

Na tejto stránke nájdete informácie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR pre jednotlivé služby.

Ak sa služba, ktorú hľadáte nenachádza v tomto zozname a je zahrnnutá v smernici o službách (PDF, 225 kB), ide pravdepodobne o voľnú živnosť (zoznam odporúčaných označení voľných živností (PDF, 1 MB)). Na cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré patria medzi voľné živnosti sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť voči JKM.

 

A

B

C

D

E

G

H

 

I

  • Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
    Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
    Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
    Zneškodňovanie fluórovaných skledníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
    Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh

K