Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Služby podľa abecedy

V nasledujúcom abecednom zozname služieb je možné nájsť informácie o podmienkach pre vznik oprávnenia na podnikanie, o právnych normách či kompetentných orgánoch pre konkrétnu službu:

Ak sa služba, ktorú hľadáte nenachádza v tomnto zozname, môže ísť o voľnú živnosť. Pozrite si indikatívny zoznam voľných živností (PDF, 538 kB), ich bližšie obsahové vymedzenie a návod na to, ako získať živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie voľných živností.

A

B

C

D

E

G

H

I

  • Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov, Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení, Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov, Zneškodňovanie fluórovaných skledníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov, Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh

K

M

N

O

 P

R

S

T

U

W
 
  • Wellness masérske služby
 
Z 
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Dôležité oznamy

Zoznam certifikátov pracovníkov odboru živnostenského podnikania určených na podpisovanie výstupných elektronických dokumentov a zoznam dokumentov, ktoré sú nimi oprávnení podpisovať nájdete na tejto stránke.