Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Služby podľa sektorov

Informácie o podmienkach pre vznik oprávnenia na podnikanie, o právnych normách či kompetentných orgánoch pre jednotlivé služby sú zoradené v nasledovných sektoroch:

Banská činnosť
Cestovný ruch, kultúra a šport
Energetika
Finančné služby
Poľnohospodárstvo – rastlinná a živočíšna výroba, lesníctvo a rybárstvo
Právne a poradenské služby
Remeselné živnosti
Služby v oblasti pohrebníctvo a zdravotníctva, vrátane veterinárnych činností
Sociálne služby a zamestnanosť
Stavebníctvo a vybrané činnosti vo výstavbe
Výchova a vzdelávanie
Výroba výrobkov, strojov a prístrojových zariadení
Zbrane, bezpečnosť a ochrana osôb a majetku, vrátane požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Životné prostredie
Ostatné služby (predmety podnikania)

Ak sa činnosť, ktorú hľadáte nenachádza ani v jednom sektore, môže ísť o voľnú živnosť. Pozrite si indikatívny zoznam voľných živností, ich bližšie obsahové vymedzenie a návod na to, ako získať živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie voľných živností.

Banská činnosť

Cestovný ruch, kultúra a šport

Energetika

Finančné služby

Poľnohospodárstvo — rastlinná a živočíšna výroba, lesníctvo a rybárstvo

Právne a poradenské služby

Remeselné živnosti

Služby v oblasti pohrebníctva a zdravotníctva, vrátane veterinárnych činností

Sociálne služby a zamestnanosť

Stavebníctvo a vybrané činnosti vo výstavbe

Výchova a vzdelávanie

Výroba výrobkov, strojov a prístrojových zariadení

Zbrane, bezpečnosť a ochrana osôb a majetku, vrátane požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Životné prostredie 
Ostatné služby 

Návrat na hlavnú stránku

Posledná aktualizácia: 19. 9. 2023

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Dôležité oznamy

Zoznam certifikátov pracovníkov odboru živnostenského podnikania určených na podpisovanie výstupných elektronických dokumentov a zoznam dokumentov, ktoré sú nimi oprávnení podpisovať nájdete na tejto stránke.