Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Odpis, výpis, potvrdenie, kópia

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní; výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve; protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy – žiadosť o poskytnutie správnej informácie (DOC, 59 kB).

Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky na iný ako úradný účel a výpis z matriky, ktorý je podkladom pre vyhotovenie výpisu z matriky matričným úradom na úradný účel – žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky (DOC, 54 kB).

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia – bádateľňa archívu

Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list (DOC, 37 kB). V prípade záujmu o konkrétne archívne dokumenty bádateľ čitateľne vyplní žiadanku (DOC, 50 kB).

Pre štúdium matričných kníh je potrebné vyplniť – žiadosť o nahliadnutie do matrík (DOC, 48 kB).

Žiadosti o poskytnutie služieb archívu:
 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]