Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

 O nás

  Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pracoviskom na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.

  Archív je odborným pracoviskom, ktoré vykonáva predarchívnu starostlivosť, rozhoduje o vyraďovaní registratúrnych záznamov, preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, vypracúva archívne pomôcky, vykonáva štátny odborný dozor. Umožňuje prístup k archívnym dokumentom, k archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov. Spravuje archívny informačný systém prostredníctvom informačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a aplikačného programového vybavenia AFondy, vypracúva programy vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov, podieľa sa na výskume v oblasti archívnictva a na propagovaní archívneho dedičstva.

 Vnútorný areál archívu.

História archívu

Územná pôsobnosť

Ako sa k nám dostanete

Aké dokumenty u nás nájdete

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy