Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív žiadateľovi poskytnú pracovníci nášho archívu.

VÝPIS, ODPIS, POTVRDENIE, KÓPIA

     V prípade žiadosti o doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní; protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy; výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti, alebo o štátnom občianstve je potrebné vyplniť tlačivo „žiadosť o poskytnutie správnej informácie (RTF, 79 kB)“.

     Ak máte záujem o vyhotovenie výpisu z matriky alebo matričného dokladu použite tlačivo „žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky (RTF, 85 kB)“.

       Klienti môžu využiť aj žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu (RTF, 62 kB)žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy (RTF, 71 kB) či žiadosť o vypracovanie tematickej rešerše z archívnych dokumentov (RTF, 62 kB)

BÁDATEĽŇA

     Pred štúdiom archívnych dokumentov v bádateľni treba vypísať „bádateľský list (RTF, 51 kB)“.

     Pre štúdium matričných záznamov uložených v našom archíve vyplňte „žiadosť o nahliadnutie do matrík (RTF, 73 kB)“.

     Žiadosťou o predloženie archívnych dokumentov na štúdium je aj „žiadanka (RTF, 67 kB)“.

     Ak si chcete vyhotoviť kópie archívnych dokumentov vlastným reprografickým zariadením je potrebné vyplniť „žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií (RTF, 136 kB)“.

     V prípade záujmu o vyhotovenie kópií dokumentov pracovníkmi archívu pri štúdiu v bádateľni treba vypísať „žiadosť o vyhotovenie kópií archívom (RTF, 138 kB)“.

 

PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ – VYRAĎOVACIE A PREBERACIE KONANIE

     Pôvodcovia registratúry, ktorí nemajú povinnosťou podávať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov prostredníctvom elektronických služieb MV SR, môžu využiť tento vzor návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov (RTF, 68 kB)s prílohami: zoznam registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie (RTF, 51 kB), zoznam registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie (RTF, 43 kB), ako aj zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (RTF, 42 kB).

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]