Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Umožnenie prístupu k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prístup k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním archív umožňuje len výnimočne.

Originály archívnych dokumentov sa vystavujú iba krátkodobo a za dodržania podmienok ich ochrany, klimatických a svetelných podmienok vystavovania a odporúčaných spôsobov vystavovania niektorých druhov dokumentov. Na dlhodobé alebo stále výstavy sa poskytuje kópia archívneho dokumentu vo forme reprodukovanej kópie alebo faksimile originálu. Kópiu archívneho dokumentu zapožičiava archív aj v prípade zlého fyzického stavu archívneho dokumentu. 

Klimatické podmienky výstavných priestorov musia byť konštantné. Teplota vo vitríne sa udržuje od 16 °C do 20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí od 45 do 55%. Pre ochranu pred ultrafialovým žiarením je potrebné použiť ultrafialové filtre, pri nasvietení vystavovaných archívnych dokumentov je možné použiť iba zdroje svetla s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia do 50 lx. Tieto a ďalšie podmienky vystavovania upravuje vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Archív zapožičiava archívne dokumenty na verejné vystavovanie najmä galériám, múzeám a iným kultúrnym inštitúciam na základe žiadosti o vypožičanie archívnych dokumentov a Dohody o výpožičke archívnych dokumentov uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR ako požičiavateľom a vystavovateľom ako vypožičiavateľom. Žiadosť o vypožičanie je vystavovateľ povinný zaslať archívu minimálne dva mesiace pred otvorením výstavy. Oprávneným podpísať Dohodu o výpožičke archívnych dokumentov za ministerstvo je riaditeľ archívu. Vystavovateľ je povinný zapožičané archívne dokumenty poistiť.

Archív zapožičiava na výstavné účely aj kópie archívnych dokumentov a to na základe žiadosti o vypožičanie archívnych dokumentov a Zmluvy o výpožičke kópií archívnych dokumentov. Kópia archívneho dokumentu sa vypožičiava v prípadoch, pri ktorých nie je vhodné alebo možné vystaviť jeho originál.

Pred podaním žiadosti o vypožičanie archívnych dokumentov doporučujeme archív kontaktovať a výpožičku konzultovať.  

Vzor zmluvy o výpožičke archívnych dokumentov (DOCX, 31 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]