Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Výstavy

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

2023


Výstava k dejinám popradskej papierne

Od 7. novembra 2023 do 17. decembra bola v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade inštalovaná výstava 330 ROKOV OD ZALOŽENIA POPRADSKEJ PAPIERNE, ktorú sme pripravili v spolupráci s múzeom. Približuje históriu popradskej papierne, najstaršieho a najdlhšie pôsobiaceho výrobného podniku na území mesta Poprad. Tento úspešný závod bol v rokoch 1693 – 1899 v rukách rodiny Czieser (Zieser). Odberatelia papiera pochádzali z celého územia Slovenska a vtedajšieho Uhorska. Papier sa vyvážal na územie Sedmohradska, teda dnešného Rumunska, kupovali si ho aj štátne úrady v Budapešti. 

Plagát k výstave (JPG, 2 MB)

Pozvánka na vernisáž výstavy (JPG, 489 kB)

Papiereň 1 Papiereň 2

Ak chcete vedieť viac, neváhajte si pozrieť reporáž TV Poprad, v ktorej Mgr. Ľuboš Janaček, kurátor výstavy, nahliadol do archívnych dokumentov a stručne zhrnul svoje široké znalosti o dejinách popradskej papierne, prezentované tiež v prednáške počas vernisáže výstavy.


Výstava venovaná histórii letiska Poprad-Tatry

V Scherfelovom dome v Poprade-Veľkej bola Klubom Veličanov v spolupráci s Letiskom Poprad-Tatry inštalovaná zaujímavá výstava venovaná histórii popradského letiska. 80. výročie spustenia pravidelnej civilnej leteckej linky na trase Bratislava-Sliač-Tatry-Prešov bolo podnetom pre jej usporiadanie. Realizátori výstavy Ján Simkanič a Milka Ferková strávili v badatelni nášho archívu niekoľko dní a pripravili ju z fotografií a dokumentov z nášho archívu a zo súkromných zbierok. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie pamätnej tabule na budove letiska venovanej výročiu prvej pravidelnej leteckej linky na našom letisku, jeho prvému správcovi Karolovi Jančárovi a architektovi letiska Ing. Emilovi Brüllovi. 

Pozvánka na podujatie (PNG, 1 MB)

Letisko 1 Letisko 2


Dr. Michael Guhr

Dňa 17. marca 2023 sme si v evanjelickom a. v. kostole vo Veľkom Slavkove spolu s obyvateľmi Veľkého Slavkova, Gerlachova, zástupcami Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke, Cirkevných zborov evanjelickej a. v. cirkvi vo Veľkom Slavkove, Gerlachove a Vysokých Tatrách, Dobrovoľných hasičských zborov vo Veľkom Slavkove a Gerlachove, dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby, Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, Kiwanis Clubu Poprad a mnohými ďalšími uctili mimoriadneho človeka a jeho aktívny život Dr. Michaela Guhra a tiež Pavla Westera, zakladateľa Tatranskej Polianky. Spomienková slávnosť pokračovala na miestnom cintoríne položením vencov pri hrobe Dr. Guhra a na obecnom úrade, kde bola prítomným predstavená výstava o živote Dr. Guhra. Autorkou výstavy je vedúca nášho archívu PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom za nádherne pripravené podujatie a prítomným, že si spolu s nami prišli pripomenúť tieto vzácne a inšpiratívne osobnosti.

Pozvánka na podujatie (JPG, 5 MB)

Guhr1  Guhr2

Guhr3 Guhr4

 


 

2022

VÝSTAVA PO STOPÁCH HORSKÝCH VODCOV

Horskí vodcovia

V utorok 22. novembra 2022 sme sprístupnili novú výstavu, ktorá mapuje 150 rokov organizovaného horského vodcovstva v Tatrách a organizuje sa pri príležitosti 30. výročia založenia Národnej asociácie horských vodcov Slovenska (NAHVSR). Kurátorkou výstavy je Mgr. Ingrid Janigová. Súčasťou výstavy sú dobové dokumenty či historické artefakty a je rozdelená do štyroch celkov. Vystavené sú napríklad ročenky Uhorského karpatského spolku, prvý zoznam horských vodcov, množstvo fotografií, ale aj dobové topánky, skoby, variče či fľaše. Návštevníci archívu výstavu môžu prísť navštíviť do júla budúceho roka.
Otvorenie výstavy je súčasťou podujatia Generálny míting Medzinárodnej organizácie horských vodcov UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes), ktoré sa koná v termíne od 21. – 25. novembra 2022 v Starom Smokovci a zúčastňujú sa ho horskí vodcovia s 27 krajín sveta. Okrem tradičných alpských krajín, do Tatier zavítali aj zástupcovia z Japonska, Čile, Ekvádoru, Austrálie, Ameriky, ale aj z európskych severských krajín. Vernisáže sa zúčastnilo asi 20-členné užšie vedenie predsedníctva UIAGM na čele s prezidentom Cliffom Peterom a predsedom NAHVS SR Ing. Jozefom Janigom, MBA.
Horskí vodcoviaHorskí vodcovia
Horskí vodcoviaHorskí vodcovia
Reportáž z vernisáže výstavy pripravila TV Poprad

VÝSTAVA VLADIMÍR JANČEK - ŠPORTOVEC SRDCOM

Vystava_Jancek_pozvanka       Výstava Vladimír Janček – športovec srdcom, je venovaná všestrannému športovcovi, atlétovi, trénerovi, učiteľovi, organizátorovi, funkcionárovi, riaditeľovi Správy telovýchovných zariadení v Kežmarku, ktorý prekročil športovými úspechmi v ľahkej atletike a svojou prácou hranice svojho milovaného mesta a Slovenskej republiky. Výstava sa koná priríležitosti jeho nedožitých 75. narodenín, je spomienkou na 10. výročie jeho úmrtia a koná sa v rámci podujatia Kežmarok – mesto športu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 14. septembra 2022 vo výstavnej sieni Múzea v Kežmarku na ul. MUDr. Alexandra č. 11 v Kežmarku. Spoluorganizátormi výstavy sú pracovníci Múzea v Kežmarku a manželka Vladimíra Jančeka Mgr. Mária Jančeková s rodinou. Na výstave sú prezentované fotografie, dokumenty, športové ocenenia a medaily, zberateľské artefakty Vlada Jančeka, či zástava Streleckého spolku v Kežmarku, o zreštaurovanie ktorej sa Vladimír Janček osobne pričinil. Otvorenia výstavy sa zúčastnili vzácni hostia, bývalý prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár, viceprezident Slovenského atletického zväzu Ladislav Asványi, poslanec VUC Ing. Jozef Janiga, starosta obce Nová Lesná Ing. Peter Hrizt a ďalší vzácni hostia a športoví priaznivci z Kežmarku. Výstava bude prístupná do 31. októbra 2022.  Vernisaz002 Vernisaz003

O výstave natočila zaujímavú reportáž Kežmarská televízia (od 14:50) 


2021


VÝSTAVA O EPIDÉMIÁCH A ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI NA SPIŠI

Epidémie pozvánka

Pandemická situácia na Slovensku priviedla archivárov k prezetovaniu výsledkov výskumov venovaných šíreniu epidémií v dejinách Slovenka. V priestoroch vstupnej haly a prednáškovej sály archívu sme pre Vás pripravili výstavu venovanú epidémiám a zdravotníckej starostlivosti na Spiši. Tému a obsah výstavy si môžete prezrieť v priloženej prezentácii.

Epidémie a zdravotnícka starostlivosť na Spiši (PDF, 5 MB) (PDF, 7 MB)


2019


VÝSTAVA K VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravil archív v priestoroch prednáškovej sály výstavu venovanú udalostiam spojenými s 17. novembrom 1989 nielen z celospoločenského ale hlavne z miestneho a regionálneho pohľadu. V súvislosti s výročím bolo usporiadaných aj niekoľko odborných prednášok.

2019

2019


VÝSTAVA KEŹMAROK MOJE MILOVANÉ MESTO

Pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku spolupracovali popradské archivárky na príprave výstavy Kežmarok - moje milované mesto. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 16. septembra 2019 o výstavnej sieni Múzea v Kežmarku. Počas nej mali možnosť návštevníci prezrieť si cenné dokumenty z najvýznamnejšieho archívneho fondu nášho archívu Magistrát mesta Kežmarok.

2019 Kežmarok

2019 Kežmarok


2018


PODUJATIA VENOVANÉ VÝROČIAM

Rok 2018 bol rokom významných jubileí, ktoré si aktívne pripomenuli aj popradské archivárky sériou prednášok k 100. výročiu vzniku Československa v roku 1918, 50. výročiu príchodu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Prednášky k vzniku ČSR odzneli počas konferencie usporiadanej v spolupráci s Podtatranskou knižnicou a Podtatranským múzeom v Poprade, počas celomestských osláv venovaných významným výročiam Farmfest 15. júna 2018, 14. septembra 2018 počas Matejovských Scholtzových dní, počas konferencie usporiadanej Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi s názvom Obce za prevratu i počas slávnostného stretnutia pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR usporiadanom Maticou slovenskou a  Tatranskou galériou v  Poprade. Prednáška o priebehu Pražskej jari na Spiši odznela na celoslovenskej konferencii Na ceste k slovenskej štátnosti v Košiciach. K výročiam usporiadal archív aj výstavu dokumentov spojenú s komen-tovanými prehliadkami archívu.

2018


VÝSTAVA ALOIS CHYTIL V TATRÁCH

V spolupráci s Múzeom tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci a Vlastivedným múzeom v Olomouci  usporiadal archív výstavu fotografií z pozostalosti Aloisa Chytila, ktorý dlhodobo žil vo Vysokých Tatrách a lásku k nim cítiť z každého jeho záberu. Fotografie vznikali v rokoch 1919 - 1941 a dokumentujú prevažne Štrbské Pleso, kde Alois Chytil pôsobil.

2918 Chytil

2018 Chytil


2017


200 ROKOV POSVäTENIA EVANJELICKÉHO CHRÁMU VO VEĽKEJ

2017 ECAV Veľká

Pri príležitosti 200. výročia posvätenia chrámu evanjelickej cirkvi vo Veľkej a 500 rokov reformácie pripravili popradské archivárky v spolupráci s evanjelickým farárom vo Veľkej Jozefom Vereščákom výstavu venovanú histórii zboru. Výstava bola otvorená 26. mája 2017 v galérii Scherfelov dom.  Dňa 12. júna 2017 sa v miestnom chráme konali slávnostné služby Božie, na ktorých Božena Malovcová predniesla príspevok o histórii stavby evanjelického kostola.

2017 ECAV Veľká


2016


VÝSTAVA OD VYŠEHRADU PO VYŠEHRAD

Slávnostné otvorenie výstavy Od Vyšehradu po Vyšehrad sa uskutočnilo 14. októbra 2016. Výstava bola zapožičaná z Archívu poľskej akadémie vied vo Varšave. Na príprave Výstavy spolupracovali archivári krajín V4 niekoľko rokov a jej cieľom bolo dokumentovanie spoločných väzieb krajín v minulosti, ktoré sú zmyslom spojenia európskych krajín v súčasnosti.

Vyšehrad

Vyšehrad


2014


VÝSTAVA O STAVEBNÝCH PREMENÁCH KEŽMARSKÉHO HRADU 

Dňa 31. októbra 2014 bola vo výstavných priestoroch Múzea v Kežmarku otvorená výstava dokumentujúca stavebné premeny kežmarského hradu. Popradské archivárky spolupracovali na príprave výstavy a archív zapožičal na vernisáž archívne dokumenty.

Hrad


2013


VÝSTAVA O DÁVIDOVI HUSZOVI

Pri príležitosti 200. výročia narodenia popradského podnikateľa, starostu, cirkevného funkcionára a mecenáša Dávida Husza pripravil archív výstavu dokumentov pripomínajúcu život a dielo tejto významnej popradskej osobnosti. Výstava bola súčasťou Dní Dávida Husza, ktoré organizovalo mesto Poprad. 23. novembra 2013 sa v divadelne sále Domu kultúry v Poprade uskutočnilo dramatické spracovanie života Dávida Husza, na ktorého príprave spolupracovala Zuzana Kollárová. V nedeľu 24. novembra 2013 bola Dávidovi Huszovi v evanjelickom kostola v Poprade odhalená pamätná tabuľa.

 Dávid Husz 


2012


Návraty do minulosti - Architektúra historizmu v Kežmarku 

Na výstave venovanej architektonickým návrhom realizovaných i neuskutočnených stavieb domov a budov v historickom centre Kežmarku z druhej polovice 19. a zo začiatku 20. storočia spolupracoval archív s pracovníkmi Múzea v Kežmarku.

Kežmarok


2011


VÝSTAVA ŠĽACHTICKÉ SÍDLA POD TATRAMI

Súčasťou podujatia Deň otvorených dverí v roku 2011 bola výstava venovaná šľachtickým rodom a rodinám žijúcich na Spiši a pod Tatrami. Návštevníkov archívu priblížila rodiny Wielandovcov, Berzeviczyovcov, Mariássyovcov, Bethlenfálvyovcov, Czobelovcov, Gorgeovcov i kniža Hohenlohe.

2011

 


VÝSTAVA KNIŽNÝCH VäZIEB

Dňa 27. októbra 2011 sme  v archíve privítali kolegov archivárov z Českých Budějovíc a Třeboně. Zmluva o vzájomnej spolupráci sa v tomto roku naplnila zorganizovaním výstavy knižných väzieb, ktorá bola výsledkom Tretej archívnej kníhviazačskej súťažnej prehliadky knižných väzieb v Českých Budějoviciach. Výstava bola sprístupnená v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade do konca roka 2011.

Knižné väzby

Knižné väzby


2009


VÝSTAVA PREMENY SPIŠSKEJ SOBOTY

2009 

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí pripravili pracovníčky archívu výstavu fotografií a projektov dokumentujúcich premeny Spišskej Soboty v priebehu niekoľkých storočí. Výstava bola verejnosti sprístupnená 11. septembra 2009.

Premeny Spišskej Soboty


2003


VÝSTAVA O HASIČOCH

V priestoroch archív sme 2. mája 2003 otvorili výstavu z histórie hasičstva v regióne "Idú, idú hasiči". Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj prezident Hasičského a záchranného zboru SR. plk. Ing. Jozef Paluš. Svoj priestor mali na výstave vyčlenený hlavne popradskí hasiči. Archívne dokumenty doplnili dobové fotografie a trojrozmerné predmety (uniformy, prilby, striekačky) zapožičané Podtatranským múzeom v Poprade, Múzeom v Kežmarku a Dobrovoľným hasičským zborom zo Spišskej Soboty. Výstava predstavila aj úspechy dosiahnuté v hasičskom športe, doplnila ju videoprojekcia z hasičských zásahov.

Idú, Idú hasiči

Idú, Idú hasiči


2000


VÝSTVA POCTA ČESKÝM UČITEĽOM

Český spolok na Slovensku, regionálna organizácia Spiš v spolupráci so Štátnym okresným archívov v Poprade pripravili 4. decembra 2000 výstavu dokumentov "Pocta českým učiteľom" ako poďakovanie českým učiteľom a profesorom spojenú s 333. výročím úmrtia Jána Ámosa Komenského. Súčasťou výstavby boli aj originály kníh J. A. Komenského zapožičané z Lyceálnej knižnice v Kežmarku a trojrozmerný materiál z Podtatranského múzea v Poprade.

Pocta českým učiteľom


1998


VÝSTAVA VEĽKÁ 1268 - 1998

Výstava archívnych dokumentov zo zbierky veľčianskej rodiny Krompecherovcov doplnená vý-stavou obrazov veľčianskeho maliara Michala Trembáča "Velické uličky" bola inštalovaná v priestoroch archívu 1. októbra 1998 pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o časti mesta Poprad-Veľkej. Predstavila významnú veľčiansku rodinu, jej rodokmeň a biograficky naj-významnejších členov, vzácne dokumenty, ktoré sú výsledkom zbierkovej činnosti rodiny a viažu sa na históriu Spiša, cechové artikuly, výučné listy, diplomy, rod-né listy, rôzne potvrdenia a pod.

1998 Krompecherovci


1997


VÝSTAVA KLENOTY SPIŠA

Počas prvých archívnych dní v Slovenskej republike sa v priestoroch archívu v Spišskej Sobote konala výstava archívnych klenotov spišských archívov v Levoči Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Poprade.  Vystavené boli napr. listina Bela IV. z roku 1248, ktorou daroval Spišskej kapitule zem s vinicou a kúriou v Šarišskom Potoku, najstaršia matrika z regiónu zo Spišskej Soboty, najdlhšia listina levočského archívu - listina verejného notára z roku 1331, erbová listina mesta Kežmarok, Spišskosobotská kronika, armáles pre mesto Levoča, listina z roku 1435 o obnovení výsady Spišskej Novej Vsi, či listina z roku 1286 o predaji škultécie v Hniezdnom.

Klenoty Spiša

 


1991


VÝSTAVA ZRUČNOSŤ A UM NAŠICH PREDKOV

Výstava "Zručnosť a um našich predkov" o remeslách a cechoch v regióne bola otvorená 4. októbra 1991 v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade. Vystavené boli pergamenové a papierové listiny, trhové privilégia, cechové artikuly, pečate, dobové rytiny, cechové knihy, pečatidlá. Výstava predstavila prácu kováčov, zbrojárov, zámočníkov, súkenníkov, povrazníkov, tkáčov, krajčírov, klobučníkov, murárov, kamenárov, kachliarov, remenárov, kožušníkov, čižmárov, mäsiarov, sládkov, stolárov, debnárov, tesárov aj strelcov.

Zručnosť a um našich predkov

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]