Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Platný k 1. 1. 2022

A. Orgány verejnej moci

A.XIV. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – (1944) 1945

A.XIV.3. Hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Komárne 1939 – 1945, 11,3 bm.

A.XIV.4. Štátne odborné úrady

Maďarský kráľovský štátny stavebný úrad v Komárne 1939 – 1944, 6 bm.

Maďarský kráľovský štátny stavebný úrad v Ostrihome 1933 – 1938, 0,5 bm.

A.XVI. Finančná správa

A.XVI.3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Komárne 1945 – 1950 31,6 bm.

Daňový úrad v Komárne 1922 – 1948 15,12 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Komárne 1945 – 1947 1 bm.

Daňový úrad v Kolárove 1991 – 2007 5,58 bm.

Daňový úrad v Hurbanove 1992 – 2008 3,53 bm.

Daňový úrad Komárno 2003 – 2008 2,76 bm.

A.XVI.4. Colnice

Colnica v Komárne 1978 – 1988 0,05 bm.

A.XXI. Okresná správa do roku 1945

A.XXI.2. Okresné úrady

Okresný úrad v Komárne 1923 – 1938, 95,6 bm.

Okresný úrad v Starej Ďale 1923 – 1938, 9,85 bm.

A.XXI.3. Štátne odborné úrady

Školský inšpektorát v Komárne 1919 – 1955, 6 bm.

A.XXII. Okresná správa v rokoch 1945 – 1990

A.XXII.2. Okresné národné výbory

Okresný národný výbor v Komárne 1945 – 1990, 947,25 bm.

Okresný národný výbor v Hurbanove 1945 – 1960, 100,57 bm.

A.XXII.3. Štátne odborné úrady

Okresná poľnohospodárska správa v Komárne 1954 – 1992, 20,26 bm.

Repatriačné stredisko v Komárne 1945 – 1946, 0,3 bm.

Okresná správa zboru požiarnej ochrany v Komárne 1972 – 1990, 1 bm.

Okresná správa ciest v Komárne 1960 – 1997, 2,21 bm.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Komárne 1969 – 1991, 3,68 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Komárne 1967 – 1980, 0,97 bm.

Okresné oddelenie Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky v Komárne 1990, 0,12 bm.

Ministerstvo pôdohospodárstva a výživy SR, Okresné oddelenie v Komárne 1990, 0,12 bm.

A.XXIII. Okresná správa od roku 1991

A.XXIII.1. Okresné a obvodné úrady

Okresný úrad v Komárne 1991 – 1996 17,11 bm.

Obvodný úrad v Hurbanove 1991 – 1996 1,12 bm.

Obvodný úrad v Kolárove 1991 – 1996 1,61 bm.

Obvodný úrad v Komárne 1991 – 1996 6 bm.

Okresný úrad v Komárne 1996 – 2003 152,35 bm.

Obvodný úrad Komárno 2004 – 2011 4,8 bm.

A.XXIII.2. Štátne odborné úrady

Slovenská správa ciest správa a údržba v Komárne 1990 – 2000, 0,53 bm.

Regionálna pozemková a informačná služba v Komárne 1991 – 1995, 2,17 bm.

Krajský odbor Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pracovisko v Komárne 1996 – 1998, 0,24 bm.

Obvodný úrad životného prostredia v Kolárove 1991 – 1996, 14,87 bm.

Obvodný úrad životného prostredia v Hurbanove 1991 – 1996, 17,37 bm.

Obvodný úrad životného prostredia v Komárne 1991 – 1996, 52,22 bm.

Slovenská správa ciest, správa a údržba v Komárne 1998 – 2002, 0,12 bm.

Školská správa v Komárne (1990) 1991 – 1996, 2,12 bm.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne 2005 – 2008, 0,23 bm.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne 2004 – 2008, 1,76 bm.

Obvodný úrad práce v Komárne 1991 – 1996, 3,48 bm.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Komárne 1971 – 2002, 1,5 bm.

Obvodný úrad životného prostredia v Komárne 2005 – 2013, 3 bm.

A.XXIII.3. Iné úrady na okresnej úrovni

Rada obrany okresu Komárno (1990) 1991 – 2002, 1,08 bm.

Národný úrad práce Okresného úradu práce v Komárne 1997 – 2001, 8,88 bm.

A.XXIV. Mestská a obecná správa do roku 1945

A.XXIV.1. Magistráty

Magistrát mesta Komárna 1277 – 1922 (1923), 850,9 bm.

A.XXIV.2. Mestské úrady

Municipálne mesto Komárno 1938 – 1945, 44 bm.

A.XXIV.3. Mestečká

Mestečko Gúta (1278) 1525 – 1863 (1941), 0,36 bm.

A.XXIV.5. Notárske úrady

Obvodný notársky úrad v Bagote 1901 – 1945, 0,9 bm.

Notársky úrad v Bátorových Kesoch 1888 – 1944, 4,7 bm.

Obvodný notársky úrad v Bodi 1887 – 1945, 0,95 bm.

Obvodný notársky úrad v Číčove 1884 – 1945, 1,62 bm.

Obvodný notársky úrad v Ekeči 1900 – 1945, 3 bm.

Notársky úrad v Ekele 1884 – 1943, 1,150 bm.

Notársky úrad v Gúte 1865 – 1945, 3,63 bm.

Notársky úrad v Hetíne 1887 – 1945, 0,55 bm.

Notársky úrad v Imeli 1880 – 1944, 4,25 bm.

Notársky úrad v Ižape 1850 – 1945,1 bm.

Notársky úrad v Iži 1860 – 1945, 0,87 bm.

Notársky úrad v Kesegfalve 1893 – 1944, 0,85 bm.

Notársky úrad v Klížskej Nemej 1874 – 1944, 0,95 bm.

Notársky úrad v Komárne 1895 – 1938, 61,89 bm.

Obvodný notársky úrad v Laku 1895 – 1945, 1,45 bm.

Obvodný notársky úrad v Madare 1895 – 1937, 0,55 bm.

Obvodný notársky úrad v Marcelovej 1895 – 1944, 1 bm.

Notársky úrad v Martoši 1886 – 1938, 0,67 bm.

Notársky úrad v Mederči 1895 – 1945, 1,25 bm.

Notársky úrad v Nasvade 1856 – 1945, 5,76 bm.

Notársky úrad v Novej Stráži 1897 – 1945, 5,65 bm.

Notársky úrad v Perbete 1882 – 1944, 0,7 bm.

Notársky úrad v Radvani nad Dunajom 1895 – 1921, 0,66 bm.

Obvodný notársky úrad v Starej Ďale 1872 – 1945, 1,23 bm.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Petre 1891 – 1945, 7,62 bm.

Notársky úrad vo Veľkých Kosihách 1843 – 1945, 1,25 bm.

Notársky úrad vo Veľkom Medere 1767 – 1945, 4,5 bm.

Obvodný notársky úrad v Zemianskej Olči 1895 – 1945, 1,27 bm.

Notársky úrad v Zlatnej na Ostrove 1869 – 1944, 0,97 bm.

Notársky úrad v Trávniku, štátne matriky 1895 – 1906, 0,25 bm.

Notársky úrad v Búči, štátne matriky 1895 – 1907, 0,25 bm.

Notársky úrad v Új Szőnyi 1844 – 1896, 6,24 bm.

Notársky úrad v Moči 1895 – 1906, 0,7 bm.

A.XXV. Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990

A.XXV.1. Mestské národné výbory

Mestský národný výbor v Hurbanove 1945 – 1990, 67,36 bm.

Mestský národný výbor v Kolárove 1945 – 1990, 115,02 bm.

Mestský národný výbor v Komárne 1945 – 1990, 260 bm.

A.XXV.3. Miestne národné výbory

Miestny národný výbor v Bajči 1951 – 1990, 5,5 bm.

Miestny národný výbor v Bodzi 1945 – 1990, 7,69 bm.

Miestny národný výbor v Bohatej 1945 – 1971, 3,52 bm.

Miestny národný výbor v Brestovci 1948 – 1990, 6,52 bm.

Miestny národný výbor v Búči 1949 – 1990, 3,64 bm.

Miestny národný výbor v Čalovci 1946 – 1990, 12,33 bm.

Miestny národný výbor v Čičove 1947 – 1990, 5,55 bm.

Miestny národný výbor v Dedine Mládeže 1949 – 1990, 8,28 bm.

Miestny národný výbor v Dulovciach 1956 – 1990, 5,64 bm.

Miestny národný výbor v Holiaroch 1945 – 1971, 3,4 bm.

Miestny národný výbor v Chotíne 1945 – 1990, 9,85 bm.

Miestny národný výbor v Imeli 1945 – 1990, 7,62 bm.

Miestny národný výbor v Iži 1945 – 1990, 6,1 bm.

Miestny národný výbor v Kameničnej 1945 – 1990, 10,72 bm.

Miestny národný výbor v Klížskej Nemej 1945 – 1990, 5,55 bm.

Miestny národný výbor v Kravanoch nad Dunajom 1950 – 1990, 6,55 bm.

Miestny národný výbor v Lipovom 1947 – 1990, 3,34 bm.

Miestny národný výbor v Marcelovej 1945 – 1990, 19,55 bm.

Miestny národný výbor v Martovciach 1949 – 1990, 5,58 bm.

Miestny národný výbor v Modranoch 1945 – 1990, 7,14 bm.

Miestny národný výbor v Moči 1945 – 1990, 4,2 bm.

Miestny národný výbor v Mudroňove 1956 – 1990, 3,67 bm.

Miestny národný výbor v Nesvadoch 1945 – 1990, 26 bm.

Miestny národný výbor v Novej Stráži 1945 – 1975, 4,4 bm.

Miestny národný výbor v Okoličnej na Ostrove 1945 – 1990, 8,48 bm.

Miestny národný výbor v Patinciach 1958 – 1985, 3,02 bm.

Miestny národný výbor v Pribete 1945 – 1990, 10,21 bm.

Miestny národný výbor v Radvani nad Dunajom 1945 – 1990, 12,96 bm.

Miestny národný výbor v Šrobárovej 1950 – 1990, 6,85 bm.

Miestny národný výbor v Sokolciach 1945 – 1990, 10,06 bm.

Miestny národný výbor v Svätom Petre 1945 – 1990, 11 bm.

Miestny národný výbor v Tôni 1945 – 1990, 5,95 bm.

Miestny národný výbor v Trávniku 1945 – 1990, 8,05 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Kosihách 1945 – 1990, 7,93 bm.

Miestny národný výbor vo Vojniciach 1946 – 1990, 10,69 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbovej nad Váhom 1956 – 1990, 3,16 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskej Olči 1945 – 1990, 9,42 bm.

Miestny národný výbor v Zlatnej na Ostrove 1945 – 1990, 6,62 bm.

A.XXVI. Mestská a obecná správa od roku 1991

A.XXVI.2. Mestské úrady

Mestský úrad v Komárne 1994 – 1999, 0,12 bm.

Mestský úrad v Kolárove 1990 – 2000, 5,99 bm.

Mestský úrad Hurbanovo 1991 – 2000, 3,25 bm.

A.XXVI.4. Obecné úrady

Obecný úrad v Čalovci 1991 – 2001, 0,87 bm.

Obecný úrad v Lipovom 1990 – 1995, 0,62 bm.

Obecný úrad v Brestovci 1990 – 2005, 1,23 bm.

Obecný úrad v Imeli 1990 – 2013, 1,94 bm.

Obecný úrad v Číčove 1994 – 2006, 0,12 bm.

Obecný úrad v Nesvadoch 1990 – 2000, 2,22 bm.

Obecný úrad v Pribete 1991 – 2006, 1,85 bm.

Obecný úrad v Okoličnej na Ostrove 1990 – 2010, 2,5 bm.

Obecný úrad v Dulovciach 1990 – 1995, 0,3 bm.

Obecný úrad v Marcelovej 1990 – 2009, 3,5 bm.

Obecný úrad v Kravanoch nad Dunajom 1991 – 2005, 0,7 bm.

Obecný úrad v Chotíne (1990) 1991 – 2007, 2,05 bm.

Obecný úrad v Moči (1989) 1991 – 2005, 3,1 bm.

Obecný úrad v Dedine Mládeže 1990 – 2012, 2,45 bm.

Obecný úrad v Holiaroch 1994 – 1998, 0,7 bm.

A.XXVI.5. Špecializované úrady

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno 2004 – 2007, 1,9 bm.

B. Justícia

B.IV. Justičné inštitúcie od roku 1872

B.IV.5. Okresné súdy

Okresný súd v Hurbanove 1872 – 1960, 268,37 bm.

Okresný súd v Komárne 1875 – 2000, 86,48 bm.

B.IV.8. Verejní notári

Verejní notári v Hurbanove 1911 – 1951, 1,62 bm.

Verejní notári v Komárne 1875 – 1945, 16 bm.

B.IV.9. Štátne notárstva

Štátne notárstvo v Komárne 1955 – 1992, 91,5 bm.

B.VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Hurbanove 1945 – 1960, 2,08 bm.

Okresná prokuratúra v Komárne 1923 – 1999, 30,64 bm.

C. Armáda a bezpečnosť

C.I. Vojenská správa a vojenské organizácie

Okresné vojenské veliteľstvo v Komárne 1938 , 0,7 bm.

D. Hospodárstvo

D.I. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo

D.I.1. Verejné základiny     

Roľnícka komora v Komárne 1945 – 1947, 1 bm.

D.I.2. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Gúte 1934 – 1945, 0,3 bm.

D.I.3. Štátne majetky

Semenársky štátny majetok v Balvanoch 1941 – 1974, 0,1 bm.

Štátny majetok v Komárne 1949 – 1997, 23,1 bm.

Štátny majetok v Ďulovom Dvore 1964 – 2002, 2,16 bm.

Štátny majetok š. p. v Bajči 1948 – 1997, 8,37 bm.

D.I.4. Poľnohospodárske podniky a družstvá

Spoločný družstevný podnik veľkovýkrmňa v Komárne 1970 – 1974, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bohatej 1950 – 1977, 4,44 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bodzi 1951 – 1973, 1,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brestovci 1952 – 1974, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bodzianskych Lúkach 1955 – 1974, 1,2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Holiaroch 1955 – 1971, 0,5 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hurbanove 1950 – 1991, 27,89 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chotíne 1957 – 1976, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Imeli 1950 – 1975, 1,2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Iži 1949 – 1978, 1,7 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kave 1952 – 1976, 1,8 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Komárne 1958 – 1974, 0,8 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kravanoch nad Dunajom 1952 – 1975, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Marcelovej 1953 – 1990, 2,27 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Moči 1950 – 1975, 1,6 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Patinciach 1956 – 1972, 0,6 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pribete 1950 – 1988, 2,38 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Radvani nad Dunajom 1956 – 1971, 0,7 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sokolciach 1950 – 1991, 4,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Virte 1953 – 1970, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vojniciach 1948 – 1990, 6,86 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vrbovej nad Váhom 1953 – 1990, 9,97 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zelenom Háji 1948 – 1970, 2,2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zlatnej na Ostrove 1948 – 1990, 4,94 bm.

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik n. p. Bratislava odštepný závod v Komárne 1964 – 1968, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Modranoch 1950 – 1990, 6,5 bm.

Poľnohospodárske družstvo v Modranoch 1991 – 1995, 1,12 bm.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo v Modranoch 1996 – 1997, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Číčove 1983 – 1989, 1,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Svätom Petre 1949 – 1991, 5,75 bm.

Poľnohospodárske družstvo vo Svätom Petre 1991 – 1992, 0,87 bm.

Poľnohospodárske a obchodné družstvo vo Svätom Petre 1992 – 2000, 2,74 bm.

Poľnohospodárske družstvo v Bohatej 1990 – 1992, 0,62 bm.

Poľnohospodárske družstvo Bohatá so sídlom v Hurbanove 1993 – 2001, 0,75 bm.

Poľnohospodárske družstvo v Marcelovej 1992 – 1997, 0,24 bm.

Poľnohospodárske družstvo v Kravanoch nad Dunajom (1959) 1990 – 1997, 0,24 bm.

Poľnohospodárske družstvo v Hurbanove 1991 – 1992, 0,62 bm.

Poľnohospodárske podielnické družstvo v Hurbanove 1993 – 1994, 0,37 bm.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo vo Vrbovej nad Váhom 1991 – 1997, 1,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dulovciach 1964 – 1990, 2,75 bm.

Poľnohospodárske družstvo v Dulovciach 1991 – 1994, 0,5 bm.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo DOMOVINA Dulovce 1995 – 2002, 0,84 bm.

Bajčprodukt s. r. o. v Bajči 1992 – 2006, 0,38 bm.

FARM – CORN s. r. o. v Komárne – Ďulovom Dvore 1997 – 1999, 0,37 bm.

Poľnohospodársko-obchodné družstvo v Komárne – Harčáši (1951) 1990 – 1998, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kameničnej 1950 – 1990, 1,65 bm.

AGROEKOSPOL s. r. o. Svätý Peter 1997 – 2002, 1,32 bm.

Poľnonákup Žitňan a. s. (1969) 1991 – 2002, 0,22 bm.

D.I.6. Iné poľnohospodárske podniky

Strojová a traktorová stanica š. p. v Hurbanove 1955 – 1997, 1,87 bm.

Quenus – Delta s. r. o. v Hurbanove 1997 – 1999, 0,12 bm.

D.IV. Priemysel

D.IV.1. Potravinársky priemysel

Komárňanské pekárne a cukrárne a. s. v Komárne 1996 – 2008, 3,64 bm.

Kompek servis s. r. o. v Komárne 1996 – 1998, 0,24 bm.

D.IV.2. Textilný, odevný a kožiarsky priemysel

Kožená galantéria, výrobné družstvo 1971 – 1980, 0,05 bm.

D.IV.6. Polygrafický priemysel

Komárňanské tlačiarne s. r. o. v Komárne 1987 – 1998, 0,37 bm.

D.IV.8. Chemický priemysel

Agrochemický podnik a. s. v Chotíne 1973 – 2003, 0,24 bm.

D.IV.12. Strojársky priemysel

Agrostroj odštepný závod v Komárne 1958 – 1969, 5 bm.

SLK – Remont s. r. o v Komárne 1993 – 2001, 0,12 bm.

FEAG SLK Elektro s. r. o. 1995 – 2005, 0,4 bm.

D.IV.15. Iný priemysel

Interiér – art s. r. o. v Komárne 1992 – 2000, 0,12 bm.

RELAX 2000 s. r. o. 1998 – 2004, 0,18 bm.

B. C. s. r. o. v Komárne 1992 – 2001, 0,12 bm.

D.VI. Vodné hospodárstvo a enviromentalistika

D.VI.2. Iné vodohospodárske organizácie

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a. s. 1999 – 2007, 1,2 bm.

D.VII. Stavebníctvo

D.VII.1. Pozemné stavebníctvo

Okresný stavebný podnik v Komárne 1951 – 1998, 32,54 bm.

STAVBA, výrobné družstvo Komárno v likvidácii 1955 – 1998, 17,46 bm.

Stavebné bytové družstvo Komárno 1960 – 1993, 16,36 bm.

Agrostav v Komárne 1969 – 1990, 2,5 bm.

AGIM s. r. o. 1998 – 2004, 0,85 bm.

D.VII.3. Inžinierske

Hydrostav odštepný závod v Komárne 1966 – 1969, 5 bm.

D.VII.4. Vodné

Izonil Slovakia s. r. o. Chotín 2004 – 2013, 0,05 bm.

D.VIII. Obchod

D.VIII.2. Maloobchod

Credat s. r. o. v Kolárove 1992 – 2003, 0,12 bm.

Jednota spotrebné družstvo v Komárne 1956 – 1998, 17 bm.

COOP Jednota Komárno spotrebné družstvo 1996 – 2007, 6,18 bm.

Zelenina š.p. v Komárne 1990 – 2002, 0,12 bm.

Eurobus – Invest Slovakia, s.r.o., 2002 – 2008, 0,24 bm.

Bus – Service Slovakia, spol. s r.o., 2002 – 2008, 0,24 bm.

Infra – S s r.o., 2002 – 2008, 0,12 bm.

D.IX. Doprava a skladovanie

D.IX.1. Pozemná doprava

Slovenská autobusová doprava š. p. v Komárne 1993 – 1999, 0,12 bm.

Nákladná automobilová doprava š. p. v Komárne 1994 – 1996, 0,12 bm.

Csémi autodoprava s.r.o. v Komárne 1996 – 1999, 0,12 bm.

D.IX.5. Poštové služby

Slovenská pošta stredisko poštovej prevádzky v Komárne 1955 – 1996, 0,37 bm.

D.X. Ubytovacie a stravovacie služby

Reštaurácie š. p. v Komárne 1971 – 1993, 1,25 bm.

D.XI. Informácie a komunikácie

Informa s. r. o. v Komárne 1995 – 2003, 0,02 bm.

D.XII. Finančníctvo a družstevníctvo

D.XII.1. Banky

Štátna banka československá v Komárne 1952 – 1985, 11 bm.

D.XII.3. Poisťovne

Slovenská štátna poisťovňa v Komárne 1965 – 1965, 26,5 bm.

D.XIII. Správa nehnuteľností

Bytové hospodárstvo š. p. v Komárne 1968 – 1993, 3,41 bm.

CIVITAS, mestský podnik správy bytov v Komárne 1994 – 2001, 0,5 bm.

D.XIV. Odborné a technické činnosti

Priemko v Komárne 1959 – 1998, 28,32 bm.

Okresný podnik komunálnych služieb v Komárne 1953 – 1992, 6,4 bm.

DP Globál, príspevková organizácia 1993 – 2000, 0,5 bm.

SLUŽBY, príspevková organizácia pri Obecnom úrade v Marcelovej 1991 – 2003, 0,2 bm.

E. Politické strany

E.I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Hurbanove 1951 – 1960, 1,62 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Komárne 1951 – 1990, 39,53 bm.

Okresná rada Občianskej demokratickej únie – Verejnosť proti násiliu v Komárne 1991 – 1992, 0,24 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Štátnom majetku n. p. v Bajči 1958 – 1987, 0,5 bm.

F. Národný front

F.I. Orgány národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Hurbanove 1948 – 1959, 2,6 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Komárne 1948 – 1990, 6,75 bm.

F.I.3. Okresné

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Komárne 1946 – 1952, 5 bm.

Okresný výbor Slovenského červeného kríža v Komárne 1967 – 1984, 0,85 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Komárne 1963 – 1986, 2 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Komárne 1961 – 1989, 1,55 bm.

Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Hurbanove, 1952 – 1958, 1,3 bm.

Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Komárne 1960 – 1967, 2 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov-Rómov v Komárne 1969 – 1972, 0,2 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Hurbanove 1959 – 1960, 0,63 bm.

Okresný výbor Československého červeného kríža v Hurbanove 1954 – 1958, 0,24 bm.

Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v Komárne 1990 – 2004, 0,36 bm.

F.I.4. Miestne a iné

Akadémia vzdelávania v Komárne 1959 – 2004, 0,72 bm.

Euroklub v Komárne 1981 – 1991, 0,68 bm.

Nadácia žena a rodina v Komárne 1991 – 1996, 0,12 bm.

G. Odborové hnutie

G.I. Orgány odborových organizácií

G.I.3. Okresné

Okresná odborová rada v Hurbanove 1948 – 1952, 0,85 bm.

Okresná odborová rada v Komárne 1950 – 1986, 6,4 bm.

G.I.4. Miestne a iné

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Komárne 1961 – 1976, 0,7 bm.

Dom odborov v Komárne 1952 – 1979, 2,1 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Kravanoch nad Dunajom 1967 – 1989 0,12 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Štátnom majetku n. p. v Bajči 1950 – 1980, 0,75 bm.

Základná organizácia Odborového zväzu pri Slovenskej správe ciest – správy a údržby v Komárne 1979 – 2000, 0,12 bm.

H. Veda, kultúra a osveta a šport

H.II. Kultúra

H.II.4. Knižnice

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 1964 – 1991, 1,33 bm.

H.II.5. Kiná a divadlá

Jókaiho divadlo v Komárne 1977 – 1990, 0,12 bm.

H.II.7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia okresných novín Dunaj v Komárne 1964 – 1967, 0,3 bm.

Vydavateľstvo KT s. r. o. 1995 – 2008, 0,12 bm.

H.III. Osveta

H.III.4. Osvetové strediská a domy kultúry a osvety

Osvetová beseda v Komárne – Hadovciach 1966 – 1974, 0,02 bm.

I. Školstvo

I.I. Univerzity a vysoké školy

Univerzita J. Selyeho v Komárne 2004 – 2009, 1,03 bm.

I.II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Rímskokatolícke gymnázium Benediktínov v Komárne 1701 – 1945, 8,87 bm.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne 1936 – 2005, 8,14 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Hurbanove (1947) 1953 – 1960 (1965), 0,65 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Hurbanove 1960 – 1978, 2,12 bm.

Gymnázium v Hurbanove 1969 – 1981, 3,83 bm.

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1950 – 2011, 5,31 bm.

I.III. Stredné odborné školy

Stredná priemyselná škola v Komárne 1933 – 2017, 37,17 bm.

Stredná poľnohospodárska škola v Komárne 1960 – 1991, 8,67 bm.

Stredná pedagogická škola v Hurbanove 1975 – 1988, 4 bm.

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove 1969 – 2005, 3,75 bm.

Pedagogická škola učiteliek materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1951 – 1960, 0,24 bm.

Obchodná akadémia v Komárne 1998 – 2003, 0,22 bm.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne 2003 – 2006, 1,5 bm.

Stredná záhradnícka škola Kravany nad Dunajom 1998 – 2002, 0,3 bm.

Stredná odborná škola Kravany nad Dunajom 2003, 0,7 bm.

I.IV. Odborné školy

Dievčenská odborná škola v Komárne 1992 – 2001, 1,22 bm.

I.V. Učňovské školy

Poľnohospodárske odborné učilište v Dedine Mládeže 1952 – 1960, 1,5 bm.

Stredné odborné učilište v Komárne ul. Budovateľská 1978 – 2003, 21,62 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Kravanoch nad Dunajom 1953 – 2002 (2003), 10,47 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola pri Štátnom majetku v Bajči 1958 – 1963, 0,25 bm.

Stredná odborná škola technická v Komárne 1958 – 2001, 1 bm.

Učňovská škola v Komárne 1946 – 1979 4,12 bm.

Stredisko pracujúceho dorastu v Komárne 1950 – 1952, 0,12 bm.

Odborné učilište štátnych pracovných záloh v Komárne 1952 – 1957, 0,24 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Komárne 1955 – 1963, 0,25 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Komárne 1963 – 1983, 0,61 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Hurbanove 1961 – 1980, 1,62 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Hurbanove 1979 – 2000, 4,12 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Hurbanove 1959 – 1963, 0,24 bm.

I.VI. Základné školy

Štátna meštianska škola v Hurbanove 1946 – 1953, 0,2 bm.

Obecná meštianska škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove 1928 – 1953, 0,76 bm.

Štátna meštianska škola v Kolárove 1945 – 1953, 0,23 bm.

Meštianska škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1892 – 1945, 1,5 bm.

Meštianska škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1894 – 1944, 0,3 bm.

Štátna meštianska škola v Komárne 1924 – 1939, 0,2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Aňale 1920 – 1945, 0,2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bagote 1895 – 1945, 0,8 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bajči 1935 – 1939, 0,1 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajči 1920 – 1949, 0,2 bm.

Štátna ľudová škola v Bajči 1945 – 1949, 0,07 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Číčove 1881 – 1945, 1,2 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Číčove 1898 – 1945, 0,3 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ekele 1908 – 1945, 0,46 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Ekele 1890 – 1944, 0,8 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Fíši 1898 – 1939, 0,8 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Gellére 1894 – 1945, 0,6 bm.

Štátna ľudová škola v Gellére 1945 – 1948, 0,04 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte 1912 – 1945, 0,86 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte 1938 – 1944, 0,02 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte 1939 – 1944, 0,08 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte – Malom Ostrove 1936 – 1937, 0,01 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte – Pačéroku 1943 – 1944, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Hadovciach 1928 – 1938, 0,2 bm.

Obecná ľudová škola v Hornej Zlatnej 1935 – 1937, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Hurbanove 1923 – 1949, 0,5 bm.

Štátna ľudová škola v Imeli 1945 – 1947, 0,07 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži 1925 – 1944, 0,6 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Iži 1899 – 1937, 0,3 bm.

Štátna ľudová škola v Kameničnej 1946 – 1948, 0,03 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kave 1914 – 1944, 0,3 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Karve 1910 – 1939, 0,35 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Karve 1904 – 1943, 0,25 bm.

Štátna ľudová škola v Karve 1927 – 1944, 0,15 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kesegfalve 1898 – 1920, 0,3 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kesegfalve 1905 – 1944, 0,7 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej 1899 – 1942, 0,8 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej 1902 – 1942, 0,2 bm.

Štátna ľudová škola v Klížskej Nemej 1947 – 1948, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Kolárove 1935 – 1948, 0,23 bm.

Štátna ľudová škola v Komárne 1919 – 1937, 1,1 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1902 – 1939, 1 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1876 – 1943, 1 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1885 – 1944, 4,2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Laku 1904 – 1941, 0,4 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Madare 1928 – 1945, 0,1 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Mederči 1898 – 1943, 0,3 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Mederči 1900 – 1935, 0,4 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Nasvade 1924 – 1939, 0,6 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Novej Stráži 1898 – 1945, 1,2 bm.

Štátna ľudová škola v Okoličnej na Ostrove 1946 – 1949, 0,2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Pate 1920 – 1939, 0,2 bm.

Štátna ľudová škola v Radvani nad Dunajom 1936 – 1948, 0,02 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Starej Ďale 1898 – 1907, 0,1 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Starej Ďale – Balážtagu 1936 – 1939, 0,03 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Starej Ďale 1907 – 1945, 1,2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre 1900 – 1943, 0,8 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre 1906 – 1939, 0,2 bm.

Štátna ľudová škola vo Svätom Petre 1945 – 1948, 0,05 bm.

Štátna ľudová škola v Štúrovej 1930 – 1939, 0,05 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vágbalparte 1921 – 1944, 0,27 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kosihách 1923 – 1939, 0,3 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Virte 1911 – 1942, 0,3 bm.

Štátna ľudová škola vo Vrbovej nad Váhom 1947 – 1948, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Zemianskej Olči 1946 – 1949, 0,03 bm.

Štátna ľudová škola v Zelenom Háji 1926 – 1949, 0,2 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči 1900 – 1944, 0,8 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove 1915 – 1945, 3,3 bm.

Štátna ľudová škola v Zlatnej na Ostrove – Veľkom Léle 1946 – 1948, 0,08 bm.

Národná škola v Bajči, 1949 – 1960 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Búči 1954 – 1956, 0,02 bm.

Národná škola v Čalovci 1948 – 1956, 0,02 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čalovci 1950 – 1960 (1961), 0,21 bm.

Národná škola v Čalovci – Violíne 1955 – 1960, 0,01 bm.

Národná škola v Dedine Mládeže 1950 – 1960, 0,06 bm.

Národná škola vo Svätom Petre 1948 – 1953, 0,19 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre 1949 – 1953, 0,1 bm.

Národná škola v Dulovciach 1948 – 1953, 0,18 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Holiaroch 1948 – 1960, 0,25 bm.

Národná škola v Hurbanove 1949 – 1953, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne 1950 – 1953, 0,04 bm.

Národná škola v Imeli 1949 – 1953 (1954), 0,15 bm.

Národná škola v Iži (1945) 1948 – 1954, 0,35 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži 1949 – 1953, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži – Bokroši 1953 – 1960, 0,04 bm.

Národná škola v Kameničnej 1948 – 1960 (1961), 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej 1949 – 1959, 0,24 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej – Balvanoch 1951 – 1960, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej 1948 – 1960, 0,15 bm.

Národná škola v Kolárove 1948 – 1953, 0,23 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, ul. 1. mája 1948 – 1953, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove – Veľkom Ostrove 1959 – 1960, 0,01 bm.

Národná škola v Komárne – Lándore 1950 – 1960, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kravanoch nad Dunajom 1953 – 1959, 0,2 bm.

Národná škola v Lipovom (1924) 1948 – 1953, 1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Okoličnej na Ostrove 1950 – 1952, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom 1948 – 1952, 0,04 bm.

Národná škola v Sokolciach (1947) 1948 – 1953, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vrbovej nad Váhom 1948 – 1960 (1961), 0,14 bm.

Národná škola v Hurbanove – Zelenom Háji 1949 – 1960 (1961), 0,18 bm.

Národná škola v Zemianskej Olči 1949 – 1953, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči 1950 – 1953, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove 1950 – 1953, 0,1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove – Veľkom Léle 1949 – 1960, 0,1 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Búči 1957 – 1960, 0,09 bm.

Osemročná stredná škola vo Svätom Petre 1953 – 1960, 0,25 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre 1953 – 1960, 0,4 bm.

Stredná škola v Dulovciach 1950 – 1953, 0,12 bm.

Osemročná stredná škola v Dulovciach 1953 – 1960, 0,72 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne 1953 – 1960, 0,2 bm.

Osemročná stredná škola v Imeli 1954 – 1960, 0,3 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži 1951 – 1953, 0,02 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži 1953 – 1960, 0,27 bm.

Osemročná stredná škola v Kolárove 1953 – 1960, 0,36 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, ul. 1. mája 1953 – 1960, 0,23 bm.

Osemročná stredná škola v Komárne, sídlisko II. 1955 – 1960, 0,3 bm.

Osemročná stredná škola v Lipovom 1953 – 1960, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Nesvadoch 1959 – 1960 (1961), 0,1 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom (1952) 1953 – 1960 (1961), 0,22 bm.

Osemročná stredná škola v Zemianskej Olči 1953 – 1960 (1961), 0,14 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči 1953 – 1960, 0,3 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove 1953 – 1960, 0,35 bm.

Základná škola v Bajči 1961 – 1971, 0,1 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajči (1950) 1961 – 1978, 0,2 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajči – Kotelnici (1952) 1961 – 1979, 0,1 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bohatej (1950) 1961 – 1974, 0,25 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Búči 1960 – 1976, 0,5 bm.

Základná škola v Čalovci 1964 – 1972, 0,08 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čalovci 1961 – 1971, 0,2 bm.

Základná deväťročná škola v Čalovci – Violíne 1961 – 1977, 0,06 bm.

Základná deväťročná škola v Dedine Mládeže 1960 – 1971, 0,08 bm.

Základná škola v Dolnom Petre 1960 – 1976, 0,7 bm.

Základná škola Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter 1960 – 1991, 1,1 bm.

Základná škola v Dulovciach 1960 – 1975, 1,8 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Hadovciach 1963 – 1974, 0,08 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Holiaroch (1955) 1960 – 1972, 0,25 bm.

Základná škola v Hurbanove 1961 – 1971, 0,7 bm.

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským v Hurbanove (1950) 1960 – 2005, 5,3 bm.

Základná deväťročná škola v Hurbanove – Novej Trstenej 1967 – 1971, 0,03 bm.

Základná deväťročná škola v Hurbanove – Zelenom Háji 1961 – 1971, 0,12 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne 1961 – 1976, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Chotíne (1949) 1960 – 1971, 0,01 bm.

Základná škola v Imeli (1959) 1960 – 1972, 0,8 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži 1960 – 1975, 0,6 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži – Bokroši 1960 – 1964, 0,03 bm.

Základná škola v Kameničnej 1961 – 1972, 0,03 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej 1960 – 1980, 0,54 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej – Balvanoch 1960 – 1977, 0,2 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, ul. kpt. Jaroša (1950) 1960 – 1976, 0,9 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, ul. Práce (1950) 1960 – 1976, 1,3 bm.

Základná škola v Komárne, ul. Komenského (1956) 1960 – 2006, 4,28 bm.

Základná škola v Komárne, ul. Slobody 1961 – 1976, 1,1 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, ul. Mieru (1955) 1960 – 2005, 5,32 bm.

Základná škola v Komárne, ul. Pohraničná (1945) 1960 – 2008, 7,4 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne – Kave (1950) 1960 – 1976, 0,3 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Kave (1946) 1960 – 1970, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Lándore 1960 – 1972, 0,05 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej 1960 – 1971, 0,2 bm.

Základná škola v Kolárove 1960 – 1971, 0,75 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, ul. Palkovicha (1945) 1960 – 2008, 5,85 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, ul. 1. mája 1960 – 2005, 3,45 bm.

Základná deväťročná škola v Kolárove – Veľkom Ostrove 1962 – 1971, 0,04 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove – Veľkom Ostrove 1961 – 1976, 0,2 bm.

Základná deväťročná škola v Lipovom 1960 – 1977, 0,5 bm.

Základná deväťročná škola v Lipovom – Rakoťáši 1964 – 1973, 0,3 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Marcelovej (1950) 1960 – 2009, 3,29 bm.

Základná škola v Marcelovej (1945) 1960 – 1975, 1 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moči (1950) 1960 – 1971, 1 bm.

Základná škola v Nesvadoch 1961 – 1978, 0,7 bm.

Základná škola v Komárne – Novej Stráži 1964 – 1973, 0,08 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne – Novej Stráži (1952) 1960 – 1986, 0,38 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom 1962 – 1980, 0,14 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Sokolciach (1950) 1960 – 1975, 0,7 bm.

Základná deväťročná škola v Tôni (1946) 1960 – 1972, 0,2 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tôni (1950) 1960 – 1975, 0,4 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom – Virte (1954) 1960 – 1971, 0,05 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vrbovej nad Váhom 1961 – 1975, 0,12 bm.

Základná škola v Zemianskej Olči 1961 – 1976, 0,4 bm.

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči 1960 – 1974, 1,65 bm.

Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove 1960 – 1970, 0,32 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove – Veľkom Léle 1960 – 1964, 0,02 bm.

Základná škola a materská škola pri Nemocnici s poliklinikou 1988 – 2002, 0,24 bm.

Základná škola v Komárne, Rozmarínová 1992 – 2006, 0,8 bm.

Základná škola v Dedine Mládeže 1995 – 2005, 0,1 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte – Malý Ostrov 1946 – 1954, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dedine Mládeže 1954 – 1961, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, II. 1948 – 1955, 0,48 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte – Pačérku 1946 – 1950, 0,12 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte 1947 – 1948, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove – Pačérku 1955 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dedine Mládeže 1961 -1979, 0,12 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, II. 1955 – 1960, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove – Pačérku 1961 – 1976, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej – Kráľke 1966 – 1976, 0,12 bm.

I.VII. Predškolské zariadenia

Štátna materská škola v Starej Ďale 1907 – 1920, 0,1 bm.

Materská škola Dedina Mládeže 1969 – 2006, 0,36 bm.

I.VIII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Kolárove 1966 – 1971, 0,03 bm.

Ľudová škola umenia v Komárne 1953 – 1986, 2,73 bm.

I.IX. Iné školy a školské zariadenia

Školská stolica Obecnej ľudovej školy v Komárne 1890 – 1937, 1,5 bm.

Osobitná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne 1957 – 1973, 0,26 bm.

Ľudová škola hospodárska v Gellére 1937 – 1938, 0,05 bm.

Osobitná škola v Komárne ul. Hradná 1968 – 2002, 0,6 bm.

Školský majetok v Kravanoch nad Dunajom 1966 – 1980, 1 bm.

Školský majetok v Komárne 1966 – 1995, 0,72 bm.

Školské agrolaboratórium v Komárne 1972 – 2007, 0,5 bm.

Domov mládeže pri Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Hurbanove 1981 – 2000, 0,12 bm.

Školské hospodárstvo v Komárne 1996 – 2009, 0,37 bm.

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

J.I. Zdravotníctvo

J.I.1. Nemocnice a polikliniky

Okresný ústav národného zdravia v Komárne 1906 – 1991, 28,75 bm.

Nemocnica s poliklinikou v Komárne (1973) 1992 – 2000, 0,62 bm.

J.I.6. Úradní lekári

Maďarský kráľovský úradný lekár v Komárne 1940 – 1945, 1 bm.

Okresný zverolekár v Komárne, 1940 – 1944 0,2 bm.

J.II. Sociálna starostlivosť

J.II.1. Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Komárne 1927 – 1935, 0,7 bm.

Sociálna poisťovňa pobočka v Komárne (1990) 1991 – 2009, 3,74 bm.

J.II.2. Ústavy sociálnej starostlivosti

Detský domov v Dedine Mládeže 1966 – 2008, 1,96 bm.

Detský domov v Komárne 1957 – 2011, 1,34 bm.

Okresný ústav sociálnych služieb Komárno so sídlom v Hurbanove (1913) 1981 – 1990, 0,72 bm.

Stanica opatrovateľskej služby pre deti a dorast Hurbanovo (1912) 1985 – 1997, 0,86 bm.

"SOS" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1993 – 2012, 1,2 bm.

J.II.3. Domy dôchodcov a charitné domovy

Domov sociálnych služieb v Komárne – Novej Stráži 1958 – 2000, 0,74 bm.

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Kolárove 1992 – 2004, 0,34 bm.

K. Náboženské organizácie

K.VI. Farské úrady, cirkevné zbory, náboženské obce

Rímskokatolícky farský úrad v Arcibiskupskom Léle 1813 – 1955, 0,7 bm.

M. Rodiny a osoby

M.II. Osoby

Július Alapy, osobný fond (1820) 1872 – 1936 (1943), 6,75 bm.

Béla Angyal, osobný fond 1997, 0,12 bm.

Titus Ripka, osobný fond 1960 – 1994, 0,35 bm.

Vojtech Šimboch osobný fond, 1975 – 1990, 1,4 bm. 

N. Cechy a živnostenské spoločenstvá

N.II. Priemyselné spolky, živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Komárne 1866 – 1951, 13,67 bm.

Obchodné grémium v Komárne 1931 – 1950, 7,8 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Hurbanove 1940 – 1952, 4 bm. 

O. Záujmové organizácie a spolky

O.II. Spolky

Jókaiho všeobecnovzdelávací spolok v Komárne 1886 – 1944, 2,6 bm.

Pohrebný spolok v Gúte 1888 – 1947, 0,3 bm. 

P. Zbierky

P.I. Matriky

Zbierka matrík židovských náboženských obcí 1851 – 1942, 0,2 bm.

P.II. Listiny (bez fondovej príslušnosti)

Zbierka stredovekých listín 1304 – 1499, 19 listín.

P.IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov 1810 – 1937, 0,26 bm.

P.V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov 1800 – 2002, 1100 ks.

P.VII. Filmy a video dokumenty

P.VII.1. Filmy

Zbierka filmov 1980, 5 ks.

P.X. Typáriá a pečate

Zbierka sfragistického materiálu 1699 – 1990, 338 ks.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]