Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Bádateľ (Štúdium)

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v bádateľni

 • Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu - vyplnením bádateľského listu (PDF, 136 kB).

 • Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).

Zoznam archívnych fondov

 • Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o vybraných archívnych fondoch. Pokiaľ neviete, v akom archívnom fonde sa nachádzajú dokumenty k téme Vášho štúdia, odporúčame preštudovať si Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok. Ak máte stále nejasnosti, neváhajte požiadať o pomoc pracovníkov archívu, ktorí Vám radi pomôžu a poradia.

Objednávanie dokumentov

 • V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku (PDF, 162 kB), ktorá obsahuje údaje - názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronickou poštou, ale vo vlastnom záujme bádateľa doporučujeme objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.

 • Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníčkou archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri prístupe formou štúdia:  

 • Dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie
 • Poškodené archívne dokumenty
 • Nespracovaný archívny materiál

Fotografické a kopírovacie služby

 • V prípadne záujmu je možné vytvoriť fotokópie archívnych dokumentov vo formátoch A4 a A3, prípadne vytvoriť elektronickú kópiu dokumentu (sken). O iných možnostiach sa môžete poradiť s pracovníkom bádateľne.

 • Cena fotokópií A4 je 0,19€ za stranu a A3 0,26€ za stranu. Ďalšie možnosti a sadzby nájdete v cenníku.

 • Archív ponúka možnosť používania vlastného fotografického zariadenia (mobilný telefón, fotoaparát, skener...) za poplatok 13,27€ na deň.

Štúdium cirkevných matrík (pátranie po predkoch, rodostromy, genealógie).

 • Matriky sú prístupné len na mikrofilmoch.

 • Vzhľadom na veľký počet záujemcov je potrebné sa objednať vopred, a to osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 • Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – správny poplatok 2,- € sa vyrubuje za každý zväzok matrík. 

Cenník služieb a správnych poplatkov

 • Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. sumou 2,- € za každý zväzok matrík), ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené (pozri cenník).  
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]