Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Knižnica

kn

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK ODBORNEJ ARCHÍVNEJ KNIŽNICE

1. Odborná archívna knižnica zhromažďuje, ochraňuje a spracúva domácu i svetovú literatúru z oblasti archívnictva, histórie, pomocných vied historických a ďalších príbuzných vedných odborov. Sprístupňuje ju formou katalógov.

Účelom odbornej archívnej knižnice je poskytovať vlastným pracovníkom a bádateľom publikácie, ktoré dopĺňajú resp. rozvíjajú poznatky získané štúdiom archívnych dokumentov.

2. Odborná archívna knižnica vypožičiava knihy výlučne len prezenčne.

3. Súčasne môže mať bádateľ vypožičaných najviac 5 zväzkov.

4. Ak bádateľ nezačne s využívaním vypožičaných kníh do siedmych dní od dohodnutého dňa predloženia, alebo ak využívanie preruší na čas dlhší ako 30 dní, odborná archívna knižnica presunie knihy z bádateľne späť do priestorov, v ktorých sú trvalo uchovávané.

5. Zariadenie knižnice a jej knižničný fond sú štátnym vlastníctvom. Služby knižnice sú bezplatné.

6. Knihy ako celok nie sú určené na reprografické účely. Reprografické služby a skenovanie sa v zmysle autorského zákona poskytujú len na vedecké, študijné a kultúrne potreby používateľov. Za zhotovenie kópie sa účtuje poplatok podľa cenníka služieb a poplatkov (PDF, 154 kB).

7. Bádateľ je povinný:

 a) vrátiť vypožičané knihy v takom stave v akom ich prevzal,

 b) pri vypožičaní knihy prezrieť a pracovníkovi knižnice nahlásiť poškodenie, ktoré zistil, v opačnom prípade zodpovedá za všetky neskôr zistené závady,

 c) zaobchádzať s vypožičanými knihami starostlivo, nevpisovať do nich poznámky a text nepodčiarkovať,

 d) v prípade poškodenia je bádateľ povinný nahradiť výdavky spojené s opravou vypožičaných kníh.

8. Bádateľom, ktorí porušia niektoré z ustanovení tohto výpožičného poriadku, sa môže ďalšie vypožičiavanie kníh odoprieť.

9. Výnimky z tohto výpožičného poriadku povoľuje riaditeľ archívu.

KATALÓG ODBORNEJ ARCHÍVNEJ KNIŽNICE

Autorský katalóg (PDF, 702 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]