Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Štúdium cirkevných a štátnych matrík

Záujemcovia o genealogické štúdium v Štátnom archíve v Bratislave môžu využiť viaceré pramene. Primárnym prameňom pri genealogickom výskume sú cirkevné matriky. Zbierka cirkevných matrík v Štátnom archíve v Bratislave obsahuje cca 3300 matrík z územia bývalého Bratislavského kraja z väčšej časti Rímskokatolíckej cirkvi, ktoré dopĺňajú matriky Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (luteránskej), Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínskej) a židovských náboženských obcí a židovských matričných obvodov (zdigitalizované). Druhopisy cirkevných matrík boli vedené v rokoch 1827 – 1895 (neboli zdigitalizované). Cirkevné matriky sú dostupné na mikrofilmoch. V Štátnom archíve v Bratislave sú uložené aj štátne matriky mesta Bratislavy a mestských častí vedené od roku 1895 do roku 1917  (po čase budú prebrané aj mladšie ročníky, na štúdium sú predkladané fyzicky). Jazykmi cirkevných matrík sú latinčina, maďarčina a nemčina. Židovské matriky boli písané v nemčine.


Pramene k výskumu rodinnej histórie je možné skúmať v bádateľni Štátneho archívu v Bratislave po zaplatení správneho poplatku.


K sekundárnym prameňom pri genealogickom výskume patria aj sčítania obyvateľstva (v Štátnom archíve v Bratislave je zachované sčítanie z roku 1869 z obcí okresu Šamorín). Bádatelia môžu využiť aj staršie písomnosti z proveniencie Bratislavskej župy, ako napr. testamenty, kongregačné písomnosti, daňové súpisy, daňové písomnosti, tereziánske urbáre, súpisy šľachty, v prípade súdených osôb aj katalógy s menoslovmi odsúdených.

Zhrnutie:


Cirkevné matriky sú prístupné len na mikrofilmoch. V prípade štátnych matrík mesta Bratislavy a mestských častí sa predkladajú na štúdium vo fyzickej forme.


Z dôvodu veľkého počtu záujemcov je potrebné sa vopred objednať: osobne, telefonicky (+421 257 283 261, +421 257 283 262), alebo prostredníctvom emailovej adresy (TA.13G4@S2.S3RYKSPS2@).
Štúdium matrík je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – správny poplatok 3,- € kolok / zväzok  matriky. Kolky je možné zakúpiť si na pobočkách Slovenskej pošty.

Žiadosť o výpis z matriky (RTF, 52 kB)

Application for duplicates of the certificates (birth, marriage, death) (RTF, 57 kB)

Archívne pomôcky k zbierkam