Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Knižnica

O knižnici

Knižnica Slovenského národného archívu je neverejnou špecializovanou knižnicou. Jej knižničný fond sa postupne sformoval spojením knižnice bývalého Krajinského archívu s knižnicou Pôdohospodárskeho archívu a Archívu Povereníctva vnútra. V súčasnosti eviduje 76 900 knižných jednotiek. Knižničný fond archívu slúži zamestnancom archívu pri ich práci i bádateľom podľa knižničného a výpožičného poriadku.

Knižnica sa člení na dve časti — príručnú a všeobecnú. Príručná časť je uložená v bádateľni archívu a slúži bádateľom pri ich štúdiu. Sú v nej encyklopédie, lexikóny, náučné a jazykové slovníky, štatistické príručky, slovenské a zahraničné pramenné edície, zbierky zákonov a bibliografie. Bádateľom nie je umožnený priamy vstup do všeobecnej časti knižného fondu uloženej v skladoch. Táto časť knižnice obsahuje niekoľko vzácnych prvotlačí, ale najmä literatúru z oblasti histórie, z odboru archívnictva, pomocných vied historických, filozofie, čiastočne práva a sociológie, z jazykovedy, regionálnych, cirkevných a kultúrnych dejín, dejín techniky, ekonómie, historickej štatistiky a demografie, odbornú literatúru o ochrane archívnych dokumentov, reštaurovaní, reprografii a tiež výber knižných pozostalostí niektorých významných slovenských dejateľov. Vo všeobecnej časti knižnice sa nachádza tiež časť knižničného fondu Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici, ktorého obsahom sú tituly z obdobia rokov 1880 – 1940. Zvláštnu časť tvorí zbierka samizdatov vydávaných od sedemdesiatych rokov až po začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia.

Vyhľadávaná je aj bohatá novinová a časopisecká zbierka. Novinová zbierka (PDF, 494 kB) obsahuje ústredné politické denníky od obdobia Rakúsko-Uhorska až po druhú Československú republiku. V časopiseckej zbierke (PDF, 855 kB) sú zastúpené tituly napr. z oblasti genealógie, heraldiky, histórie, archívnictva.

Literatúra sa vyhľadáva pomocou klasického menného a systematického katalógu alebo online katalógu a výpožičky sa realizujú len formou prezenčného štúdia.

Požiadavky na štúdium publikácií, o informácie o publikáciách a tipy na publikácie možno zasielať na adresu TA.13G4@S3A.SQG3JG3T@.


Katalógy a zoznamy publikácií

Online katalóg

Časopisecká zbierka (PDF, 855 kB)

Novinová zbierka (PDF, 494 kB)

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 40

E-mail  TA.13G4@S3A.SQG3JG3T@

Dôležité oznamy