Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Potvrdenia/Confirmations

1a. Potvrdenie o národnosti (DOCX, 42 kB) (bližšie informácie o potvrdeniach o národnosti)

1b. Confirmation of Nationality (DOCX, 57 kB) (further information about confirmations of nationality)

2a. Potvrdenie doby zamestnania (DOCX, 47 kB) (bližšie informácie o potvrdeniach doby zamestnania)

3a. Rad Slovenského národného povstania (bližšie informácie o potvrdeniach o rade Slovenského národného povstania)


Vyhľadanie dokumentov (vyhotovenie kópií)/A search for a document (making copies)

4a. Sčítací hárok - kópia (DOCX, 41 kB) (bližšie informácie o prístupe k sčítacím hárkom)

4b. Copy of a Census Sheet (DOCX, 36 kB) (futher information about accessing census sheets)

5a. Prídel pôdy (prídelová listina, geometrický plán, výmer o vlastníctve pôdy) (DOCX, 45 kB) (bližšie informácie o žiadostiach o prídeloch pôdy)

6a. Konfiškácia majetku, znárodnenie majetku (bližšie informácie o konfiškáciách a znárodneniach majetku)

7a. Holokaust (deportácie, internácie, arizácia) (DOCX, 56 kB) (bližšie informácie o vyhľadávaní dokumentov o holokauste)

7b. The holocaust (deportations, internments, aryanization) (further information about documents regarding the holocaust)

8a. Vyhľadanie dokumentov o zajatí v zajateckých táboroch, odvlečení do ZSSR (bližšie informácie o vyhľadávaní dokumentov o zajatí)

9a. Všeobecná žiadosť o vyhľadanie archívnych dokumentov (DOCX, 34 kB) (bližšie informácie o podávaní všeobecných žiadostí)

9b. General request form for an archival document search (further information about filing a general request)

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/67 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]