Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Sčítacie hárky


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuSčítacie hárky/Census Sheets

Slovenský národný archív vyhotovuje pre žiadateľov papierové a digitálne kópie sčítacích (popisných) hárkov uložených v archíve. V Slovenskom národnom archíve sú uložené zachované hárky zo sčítaní obyvateľstva (sčítaní ľudu) len z rokov 1930, 1939, 1940, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991 a len z územia Slovenska.

K sčítacím hárkom z rokov 1930 a 1940 sa z dôvodu ich ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. po ich reštaurovaní umožňuje prístup len vyhotovovaním kópií. Sčítacie hárky z rokov 1950 a 1961 možno študovať v bádateľni archívu na základe inventárov. Prístup k osobným údajom archívnych dokumentov sa umožňuje v zmysle § 13 ods. 5 až 7 zákona č. 395/2002 Z. z.

Štúdium dokumentov v bádateľni archívu je bezplatné.
Vyhotovenie kópií sa spoplatňuje podľa cenníka služieb štátnych archívov sumou:
- za papierovú kópiu (fotokópiu) 0,19 €/A4 (zmenšený formát strany hárka) a 0,38 €/A3 (originálny formát strany hárka) + poštovné;
- za digitálnu kópiu (sken vo formáte pdf) 3,98 €/A3.

Jeden sčítací hárok pozostáva zo 4 strán formátu A3. Kópie sa vyhovujú len z vyplnených strán hárka.


Vyplnené tlačivo žiadosti o papierovú/digitálnu kópiu sčítacieho hárku (slovensky) (DOCX, 41 kB) treba podať na adresu archívu (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.

Sčítacie hárky v SNA
Archívny fondČasový rozsahRozsahPodmienky prístupuArchívna pomôcka na vyhľadávaniePoznámka

Sčítanie ľudu 1930

1930 194,500 bm

prístupný – len vydávanie kópií

inventár

(interná pomôcka)

 

Sčítanie ľudu 1939 – Devín, Petržalka

1939

4,000 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov – len vydávanie kópií

inventár

(interná pomôcka)

len Petržalka a Devín

Sčítanie ľudu 1940

1940

239,875 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov – len vydávanie kópií

inventár

(interná pomôcka)

len územie vtedajšej Slovenskej republiky 1939 – 1945

Sčítanie ľudu a pôdy v roku 1950

1950

1 073,380 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov

inventár

 

Sčítanie ľudu 1961

1961

148,000 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov – len vydávanie kópií

inventár

len výber

Sčítanie ľudu 1970

1970

147,000 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov – len vydávanie kópií

zoznam

len výber

Sčítanie ľudu 1980

1980

517,000 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov – len vydávanie kópií

zoznam

 

Sčítanie ľudu 1991

1991

665,000 bm

obmedzený prístup kvôli ochrane osobných údajov – len vydávanie kópií

zoznam

 Poznámky:
Zachované sčítacie hárky z prvého moderného celouhorského ščítania obyvateľstva z roku 1869 z územia dnešného Slovenska sú prístupné online na internetovej stránke FamilySearch a sú uložené:
- v Štátnom archíve v Banskej Bystrici – hárky z územia býv. Zvolenskej župy,
- v Štátnom achíve v Bratislave – hárky z územia býv. Šamorínskeho okresu Bratislavskej župy,
- v Štátnom archív v Košiciach – hárky z území býv. Abovskej župy a Turnianskej župy
- v Štátnom archíve v Nitre – hárky z území býv. Komárňanskej župy, Nitrianskej župy a Tekovskej župy,
- v Štátnom archíve v Prešove – hárky z územia býv. Šarišskej župy,
- v Štátnom archíve v Prešove, špecializovanom pracovisku Spišský archív v Levoči – hárky z územia býv. Šarišskej župy,
- v MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára – hárky z územia býv. Zemplínskej župy.

Sčítacie hárky z uhorských sčítaní obyvateľstva z rokov 1880, 1890, 1900 a 1910 z územia dnešného Slovenska sa nezachovali.

Zachované sčítacie hárky zo sčítania obyvateľstva z roku 1921 z územia dnešného Slovenska možno hľadať v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou v archívnych fondoch žúp, ktoré sčítanie zabezpečovali.

Zachované sčítacie hárky zo sčítania obyvateľstva z roku 1921 z územia Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny), ktorá bola v rokoch 1919 – 1939 súčasťou Československa, sú prístupné online na internetovej stránke Hungaricana a sú uložené v Štátnom archíve Zakarpatskej oblasti (Deržavnyj archiv Zakarpatskoj oblasti - Державний архів Закарпатської області) v Berehove.

Ohľadom zachovaných sčítacích hárkov zo sčítania obyvateľstva z roku 1930 z územia Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny), ktorá bola v rokoch 1919 – 1939 súčasťou Československa, je potrebné obrátiť na Národní archiv v Prahe.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy