Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Bádateľňa (Študovňa)


Bádateľňa (Študovňa)

Objednávanie dokumentov

Fotografické a kopírovacie služby

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Cenník služieb a správnych poplatkov


O bádateľni

Bádateľňa archívu umožňuje prístup k archívnemu informačnému systému a k archívnym dokumentom formou ich štúdia v od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 do 15.00 hod. v priestoroch študovne.  Študovať v nej môžu domáci i zahraniční bádatelia. Pri vstupe do bádateľne sa zapisujú do knihy bádateľských návštev.

Pri prvej návšteve v roku, prípadne pri zmene témy štúdia vypĺňajú bádateľský list, ktorý tvorí súčasť evidencie bádateľov. Zoznam archívnych fondov spolu s informáciami o ich časovom rozsahu, množstve a sprístupnenosti môžu záujemcovia nájsť na portáli Elektronický archív Slovenska. Na orientáciu v spracovaných archívnych fondoch a zbierkach slúžia archívne informačné pomôcky, a to buď syntetické (sprievodcovia po archívnych fondoch, súpisy), alebo analytické (inventáre, katalógy). Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom Elektronického archívu Slovenska. Podľa bádateľského poriadku mu budú archívne dokumenty predložené najskôr o dva pracovné dni; pri dokumentoch do roku 1918 a dokumentoch z osobných fondov sa lehota predlžuje na tri pracovné dni po doručení žiadosti. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium na základe žiadosti podanej prostredníctvom elektronických služieb ministerstva je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Bádateľ môže na jeden deň požiadať o predloženie najviac piatich úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo piatich jednotlivín (listín, máp, plánov, audiovizuálnych archívnych dokumentov) alebo piatich inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne piatich škatúľ. Výnimku z ustanovení bádateľského poriadku môže povoliť riaditeľ Slovenského národného archívu.

Pracovníci bádateľne vyhotovujú xerokópie z archívnych dokumentov podľa prevádzkových podmienok archívu a prijímajú objednávky na fotografické práce. Služby archívu sú spoplatnené podľa cenníka. Bádatelia môžu pri štúdiu využívať vlastné prenosné osobné počítače. So zapnutým mobilným telefónom môžu vstupovať do bádateľne, len ak im bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie. Z dôvodu ochrany archívnych dokumentov nesmú pri ich snímaní vlastným reprografickým zariadením použiť blesk ani iné prídavné svetlá.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/67 29 82 37

E-mail

 TA.13G4@S3A.S3RYKSPS2@

Dôležité oznamy