Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Objednávanie dokumentov


Bádateľňa (Študovňa)

Objednávanie dokumentov

Fotografické a kopírovacie služby

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Cenník služieb a správnych poplatkov


Objednávanie archívnych dokumentov - informácie:

  • Dokumenty z archívnych fondov a zbierok je možné objednať na základe preštudovania dostupnej archívnej pomôcky.
  • Archívne pomôcky sú dostupné formou prezenčného štúdia v bádateľni archívu alebo v digitálnej podobe, ak sú zverejnené na webovej stránke archívu.
  • Inventár je archívna pomôcka, ktorá obsahuje súpis inventárnych jednotiek archívneho fondu. Inventár sa vyhotovuje, až na menšie výnimky, k definitívne usporiadaným fondom a je vlastne finálnym produktom pri spracovaní archívneho fondu.
  • Katalóg je forma podrobného sprístupnenia obsahu archívnych fondov alebo ich častí, prípadne iba určitých vybraných dokumentov. Je to ideálna forma sprístupnenia archívnych dokumentov, ak obsah archívneho fondu alebo jeho častí nemôžeme dostatočne vystihnúť sprístupnením formou inventára.
  • Preberací zoznam obsahuje len základné údaje o preberaných archívnych dokumentoch od pôvodcov do archívu: názov fondu, poradové číslo položky, časový rozsah, stručnú charakteristiku obsahu a množstvo vyjadrené v evidenčných jednotkách.
  • Sprievodca po archívnych fondoch poskytuje základné informácie o archívnych fondoch archívu alebo archívov a o možnostiach ich využitia. Môžesa vyhotoviť osobitne pre každý archív, alebo aj pre niekoľko archívov spoločne. Vydáva sa knižnou formou. Sprievodca má bežne zaužívanú štruktúru.
  • Súpis poskytuje základnú informáciu o typoch dokumentov archívneho  fondu.
  • Na štúdium archívnej pomôcky je potrebné dohodnúť si termín príchodu s pracovníkmi bádateľne na telefónnom čísle +421 2/67 29 82 37 alebo e-mailom na adrese TA.13G4@S3A.S3RYKSPS2@

 

Podávanie žiadanie e-mailom

Žiadanky (v tvare: meno a priezvisko; názov fondu, resp. aj príslušného fondového oddelenia; čísla škatúľ, resp. signatúry jednotlivín, resp. čísla mikrofilmov; navrhovaný termín štúdia) možno posielať na adresu TA.13G4@S3A.S3RYKSPS2@.

V zmysle bádateľského poriadku si do bádateľne (otvorená v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 – 15.00 hod.) možno objednať max. 5 škatúľ/jednotlivín/mikrofilmov, a to min. 2 pracovné dni, resp. v prípade dokumentov do roku 1918 a osobných fondov min. 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom štúdia.

 

Zoznam archívnych fondov a zbierok Slovenského národného archívu (PDF, 2 MB)

vysvetlivky k zoznamu

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/67 29 82 37

E-mail

 TA.13G4@S3A.S3RYKSPS2@

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]