Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Životné udalosti


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuSlovenský národný archív prijíma od občanov a inštitúcií písomné žiadosti o prístup k archívnych dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpis, potvrdení a neosvedčených i osvedčených kópií.


Písomné žiadosti doručené osobne do podateľne alebo poštou archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Archív pri vybavovaní žiadostí môže iba potvrdiť a oznámiť údaje, ktoré zistil z archívnych dokumentov, prípadne môže odporúčať kontakt na iný archív alebo inštitúciu.

Správne informácie archív vydáva vo forme potvrdení alebo osvedčených kópií archívnych dokumentov, ktoré sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-2014-2008/00111 o správnych informáciách a službách štátnych archívoch zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo 17. januára 2009.


Vyhotovovovanie neosvedčených papierových kópií (fotokópií) a elektronických kópií (skenov) archívnych dokumentov sa spoplatňuje podľa cenníka služieb štátnych archívov, ktorý tvorí súčasť opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-2014-2008/00111 o správnych informáciách a službách štátnych archívoch zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky z 17. januára 2009.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]