Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Všeobecná žiadosť


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuVšeobecná žiadosť o vyhľadanie archívneho dokumentu/General request form for an archival document search

Slovenský národný archív vyhľadáva pre žiadateľov dokumenty zo svojich archívnych fondov a predkladá ich na štúdium v bádateľni a/alebo z nich vyhotovuje neosvedčené (papierové/digitálne) alebo osvedčené kópie.


Štúdium
dokumentov v bádateľni archívu je bezplatné.
Vyhotovenie neosvedených kópií sa spoplatňuje podľa cenníka služieb štátnych archívov sumou:
- za papierovú kópiu (fotokópiu) 0,19 €/A4 (zmenšený formát strany hárka) a 0,38 €/A3 (originálny formát strany hárka) + poštovné;
- za digitálnu kópiu (sken) 0,19 €/A4, 3,98 €/A3.
Vyhotovenie osvedčených kópií sa spoplatňuje správnym poplatkom 2 € za vyhotovenie kópie 1 strany (položka 2a sadzobníka správnych poplatkov) + 2 € za osvedčenie 1 kópie strany (položka 2c sadzobníka správnych poplatkov), resp. 8 € za vyhotovenie 1 kópie formátu A4 alebo A3 z mapovej dokumentácie (položka 10a sadzobníka správnych poplatkov) + 1,50 € za osvedčenie 1 kópie strany (položka 4e sadzobníka správnych poplatkov).

V prípade väčšieho množstva nájdených dokumentov bude žiadateľ pozvaný preštudovať ich osobne v bádateľni archívu a vybrať z nich tie dokumenty, z ktorých bude chcieť vyhotoviť kópie.


Vyplnené tlačivo všeobecnej žiadosti o vyhľadanie archívnych dokumentov (slovensky) (DOCX, 34 kB) treba podať na adresu archívu (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy