Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Potvrdenie o národnosti


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuPotvrdenie o národnosti

Slovenský národný archív vydáva pre žiadateľov potvrdenie o národnosti na základe údajov zo zachovaných sčítacích (popisných) hárkov uložených v archíve. V Slovenskom národnom archíve sú uložené zachované hárky zo sčítaní obyvateľstva (sčítaní ľudu) len z rokov 1930, 1939 (len Petržalka a Devín), 1940, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991 a len z územia Slovenska.


Potvrdenie na jednu osobu z jedného roku sa spoplatňuje správnym poplatkom 4,50 € (položka 4d sadzobníka správnych poplatkov) pred vykonaním úkonu + 1,50 € za osvedčenie každého potvrdenia (položka 4e sadzobníka správnych poplatkov).


Vyplnené tlačivo žiadosti o potvrdenie o národnosti (slovensky) (DOCX, 42 kB) treba podať na adresu archívu (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.


Poznámka: Žiadosti o potvrdenia o národnosti pre obyvateľov Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny), ktorá bola v rokoch 1919 – 1939 súčasťou Československa, treba podať na Národní archiv v Prahe.Confirmation of Nationality

The Slovak National Archives issues a confirmation of nationality for applicants, based on data from preserved census sheets which are kept in the archives. In the Slovak National Archives, there are kept census sheets only from the years 1930, 1939 (only Petržalka and Devín), 1940, 1950, 1961, 1970, 1980, and 1991 and only from the territory of present-day Slovakia.


An administration fee for a confirmation for a single person from a single year is €4.50 (heading 4d of the Tariff of Administration Fees) before commencing the search + €1.50 for every confirmation being certified (heading 4e of the Tariff of Administration Fees).


A filled-in application form for confirmation of nationality (in English) (DOCX, 57 kB) needs to be sent to the address of the archives (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45, Slovak Republic; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

An application is processed usually for 30 days depending on its demanding nature. An incomplete application may result in prolonging the duration of its processing.


Note: Applications for confirmations of nationality for inhabitants of Carpathian Ruthenia (Transcarpathia) which was a part of Czechoslovakia in 1919–1939 need to be sent to the National Archives in Prague in Czech Republic.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy