Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Prídely pôdy (prídelové listiny, geometrické plány, výmery o vlastníctve pôdy)


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuPrídely pôdy (prídelové listiny, geometrické plány, výmery o vlastníctve pôdy)/Allotments of land (certificates of allotment, site plans, title deeds)

Slovenský národný archív vyhľadáva pre žiadateľov dokumenty o prídeloch pôdy (prídelové listiny, geometrické plány k prídelovým listinám, výmery o vlastníctve pôdy) v rámci prvej pozemkovej reformy (po roku 1919), revízii prvej pozemkovej reformy (po roku 1945) a druhej pozemkovej reformy (po roku 1948) v Československu.


Štúdium
dokumentov v bádateľni archívu je bezplatné.
Vyhotovenie papierových kópií (fotokópií) sa spoplatňuje podľa cenníka služieb štátnych archívov sumou 0,19 €/A4 a 0,38 €/A3 + poštovné.
Vyhotovenie osvedčených kópií sa spoplatňuje správnym poplatkom 2 € za vyhotovenie kópie 1 strany (položka 2a sadzobníka správnych poplatkov) + 2 € za osvedčenie 1 kópie strany (položka 2c sadzobníka správnych poplatkov), resp. 8 € za vyhotovenie 1 kópie formátu A4 alebo A3 z mapovej dokumentácie (položka 10a sadzobníka správnych poplatkov) + 1,50 € za osvedčenie 1 kópie strany (položka 4e sadzobníka správnych poplatkov).

V prípade väčšieho množstva nájdených dokumentov bude žiadateľ pozvaný preštudovať ich osobne v bádateľni archívu a vybrať z nich tie dokumenty, z ktorých bude chcieť vyhotoviť kópie.


Vyplnené tlačivo žiadosti o vyhľadanie dokumentov o prídele pôdy (prídelová listina, geometrický plán) (DOCX, 45 kB) treba podať na adresu archívu (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.

Dokumenty k prvej pozemkovej reforme a k revízii prvej pozemkovej reformy v SNA
Archívny fondČasový rozsahRozsahPodmienky prístupuArchívna pomôcka na vyhľadávanie

Štátny pozemkový úrad v Prahe

1919 – 1938

457,875 bm

prístupný inventár

Štátny pozemkový úrad v Bratislave

1939 – 1945

66,500 bm

obmedzený prístup

Pracovné skupiny Štátneho pozemkového úradu Praha v Bratislave

1941 – 1945

61,750 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Bratislave

1921 – 1933

26,000 bm prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Košiciach

1922 – 1934

8,000 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Levoči

1922 – 1932

3,500 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Lučenci

1922 – 1938

20,000 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Martine

1924 – 1934

0,500 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Michalovciach

1921 – 1935

28,000 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Nitre

1921 – 1939

40,875 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Nových Zámkoch

1920 – 1938

19,375 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Prešove

1921 – 1935

13,250 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Rožňave

1923 – 1938

10,000 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Šahách

1923 – 1934

9,700 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Trenčíne

1920 – 1939

19,000 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Zlatých Moravciach

1922 –  1939

22,125 bm

prístupný inventár

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha vo Zvolene

1923 – 1935

13,500 bm

prístupný inventár

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Bratislave

1920 – 1949

133,500 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Košiciach

1922 – 1950

3,250 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Leviciach

1920 – 1946

0,250 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Nových Zámkoch

1922 – 1949

0,250 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Piešťanoch

1920 – 1949

4,000 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Prešove

1920 – 1949

77,375 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Trenčíne

1920 – 1949

0,250 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Užhorode

1920 – 1938

0,250 bm

neprístupný

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu vo Zvolene

1922 – 1949

84,625 bm

neprístupný

Kolonizačný referát Štátneho pozemkového úradu v Bratislave

1921 – 1938

22,500 bm

prístupný inventár

Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov

1942 – 1948 (1951)

37,500 bm

prístupný inventár

Fond pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov

1920 – 1950

6,000 bm

prístupný inventár

Dokumenty k druhej pozemkovej reforme v SNA
Archívny fondČasový rozsahRozsahPodmienky prístupuArchívna pomôcka na vyhľadávanie

Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy

1945 – 1951

306,500 bm

prístupný inventár

Povereníctvo pôdohospodárstva

(1924) 1945 – 1960

254,000 bm

prístupný

inventár

Slovenská národná rada II., fond. odd.: Úrad predsedníctva Slovenskej národnej rady

1944 – 1960

145,500  bm

prístupný inventár

Správa majetkov pre pozemkovú reformu

1945 – 1949 (1955)

59,625 bm

prístupný inventár

Správa majetkov pre pozemkovú reformu, oblastný inšpektorát v Košiciach

1947

0,125 bm

obmedzený prístup
– nesprístupnený

Majetkové podstaty pozemkových reforiem (Štátna sporiteľňa, finančná a účastinná služba)

1945 – 1960

3,750 bm

obmedzený prístup
– nesprístupnený


Poznámka: V štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou sa nachádzajú dokumenty k revízii prvej pozemkovej reformy a k druhej pozemkovej reforme v archívnych fondoch pracovných skupín pre pozemkovú reformu a v archívnych fondoch okresných národných výborov, ktoré vydávali prídelové listiny po roku 1951.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy