Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre regulované živnosti uvedené v prílohách živnostenského zákona a zároveň zaradené do niektorého zoznamu I., II. a III. môže oprávnená osoba preukázať náhradným (alternatívnym) spôsobom, a to rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Hlavným kritériom pre preukazovanie odbornej spôsobilosti je štátna príslušnosť.

Požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie Ministerstvo vnútra SR je možné aj elektornicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu www.slovensko.sk (odkaz na postup pre zaslanie elektronickej žiadosti cez službu všeobecnej agendy)

 

Dôležité odkazy

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]