Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Štátny odborný dozor

Štátny odborný dozor vykonávaný zamestnancami štátneho archívu je zameraný na dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj na dodržiavanie záväzných interných aktov riadenia na správu registratúry, predovšetkým registratúrneho poriadku registratúrneho plánu. Predmetom kontroly u pôvodcov registratúry I. kategórie je aj dodržiavanie vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry
orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z.

Plán kontrolnej činnosti Štátneho archívu v Prešove na rok 2021 (DOC, 63 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]