Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Životné udalosti

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie

Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní.

Pri vypracovávaní, spoplatňovaní, doručovaní potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych dokumentov a kópií archívnych dokumentov a ďalej pri nazeraní do matriky a pri poskytovaní služieb archív postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Vestníka MV SR, čiastka 120/2023 (Nariadenie MV SR o poskytovaní služieb a o cenníku služieb štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky z dňa 9. novembra 2023).

 

Potvrdenia - Ako vybaviť...

Vyhľadanie dokumentu - Kde hľadať...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]