Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Tu zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu. V prípade problémov so správnym vyplnením tlačív nás kontaktujte telefonicky.

VÝPISY, ODPISY, POTVRDENIA, REŠERŠE

Pre podanie žiadosti, ak ide o registre, protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, samosprávy a iných inštitúcií použite Tlačivo 1 (DOC, 27 kB)

Pre podanie žiadosti, ak ide o školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke a ukončenom vzdelaní použite Tlačivo 2 (DOC, 50 kB)

Pre podanie žiadosti, ak ide o výpisy z matričných kníh použite Tlačivo 3 (DOCX, 24 kB)

Pre podanie žiadosti

- o vykonanie genealogického výskumu a vypracovanie správy o ňom použite Tlačivo 4 (DOCX, 35 kB)

- Application for genealogical research in the form of running account (please Tlačivo 4 (DOCX, 35 kB))

- Ansuchen um eine genealogische Forschung (bitte Tlačivo 4 (DOCX, 35 kB))

BÁDATEĽŇA

Pre podanie žiadosti o štúdium archívnych dokumentov použite Tlačivo 5 (DOC, 106 kB)

Pre podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky použite Tlačivo 11 (DOCX, 24 kB)

Pre predloženie archívnych dokumentov k štúdiu použite žiadanku Tlačivo 6 (RTF, 41 kB)

Pre podanie žiadosti o vyhotovenie kópie archívnych dokumentov archívom

použite Tlačivo 7 (DOC, 20 kB)

Pre podanie žiadosti o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópie archívnych dokumentov použite Tlačivo 8 (DOCX, 19 kB)

PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ, VYRAĎOVANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV, ODOVZDANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

(len pre pôvodcov II. a III. kategórie)

Pre podanie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov a pre vytvorenie zoznamov registratúrnych záznamov so znakom a bez znaku hodnoty "A"

použite Tlačivo 9 (DOCX, 24 kB), Tlačivo 9a (DOCX, 18 kB), Tlačivo 9b (DOCX, 16 kB) 

Pre vytvorenie zoznamu odovzdávaných archívnych dokumentov použite Tlačivo 10 (DOCX, 13 kB)

Vyplnené tlačivá doručte do archívu osobne, poštou alebo emailom.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]