Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Vyhľadanie dokumentu

KDE HĽADAŤ...

Matriky

Zbierky cirkevných a štátnych matrík spravuje pracovisko Štátneho archívu v Prešove na ulici Slanskej 31 v Prešove - Nižnej Šebastovej. Uvedené pracovisko kontaktujte pre vyhotovenie výpisu i genealogickej rešerše (051/746 00 51, 746 00 57) a pri záujme o štúdium matrík v bádateľni archívu (051/746 00 52), alebo priamo použite príslušné tlačivá uvedené na podstránke Tlačivá a žiadosti na stiahnutie, ktoré po vyplnení zašlete archívu poštou, príp. emailom. 

Školy

Fondy základných, stredných a učňovských škôl spravuje pracovisko Štátneho archívu v Prešove na ulici Slanskej 31 v Prešove - Nižnej Šebastovej. Uvedené pracovisko kontaktujte pre vyhotovenie odpisov a potvrdení (051/746 00 57, 746 00 51) alebo priamo použite príslušné tlačivá uvedené na podstránke Tlačivá a žiadosti na stiahnutie, ktoré po vyplnení zašlete archívu poštou, príp. emailom.   

Štátna a verejná správa, justícia, samospráva a ostatné inštitúcie rôzneho charakteru

Pre vyhľadanie rozhodnutí, uznesení, protokolov, evidencií a ostatných dokladov v tejto kategórií pôvodcov je potrebné vedieť, ktorý orgán, organizácia, inštitúcia vyhotovila hľadaný archívny dokument. Lokácia archívnych fondov na úrovni Štátneho archívu v Prešove zohľadňuje územné usporiadanie a fungovanie verejnej správy a samosprávy, ako aj ich územný či regionálny význam.

Archívne dokumenty pôvodcov krajského významu (župy, slúžnovské úrady, krajský národný výbor, krajský súd, krajské podniky a inštitúcie a pod.) spravuje pracovisko Štátneho archívu v Prešove na ulici Slanskej 31 v Prešove - Nižnej Šebastovej. Uvedené pracovisko kontaktujte pre vyhotovenie kópie archívnych dokumentov takýchto pôvodcov a pre ich prípadné štúdium (051/746 00 51, 746 00 52), alebo priamo použite príslušné tlačivá uvedené na podstránke Tlačivá a žiadosti na stiahnutie, ktoré po vyplnení zašlete archívu poštou, príp. emailom. 

Archívne dokumenty pôvodcov okresného, mestského a obecného významu okresov Prešov a Sabinov (okresné úrady, notárske úrady, mestské úrady, okresné národné výbory, mestské a miestne národné výbory, okresné súdy a iné inštitúcie na okresnej a nižšej úrovni) spravuje pracovisko Štátneho archívu v Prešove na ulici Slovenskej 40 v Prešove. Uvedené pracovisko kontaktujte pre vyhotovenie kópie archívnych dokumentov takýchto pôvodcov a pre ich prípadné štúdium (051/773 30 05), alebo priamo použite príslušné tlačivá uvedené na podstránke Tlačivá a žiadosti na stiahnutie, ktoré po vyplnení zašlete archívu poštou, príp. emailom. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Anketa

Sú pre Vás uvedené informácie zrozumiteľné? Hlasovalo: 763