Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

Životné údalosti  |  Bádateľ (Štúdium)  |  Predarchívna starostlivosť  |  Tlačivá a žiadosti na stiahnutie  |  Knižnica


Vyraďovanie registratúrneho záznamu je súhrn odborných činností, pri ktorých sa z registratúry pôvodcu vyčleňujú registratúrne záznamy, ktorým uplynula lehota uloženia a ktoré už pôvodca nepotrebuje na svoju činnosť. Štátny archív vo vyraďovacom konaní posúdi, ktoré registratúrne záznamy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a budú odovzdané do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré registratúrne záznamy nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a môžu sa po vyradení zničiť.


Vyraďovacie konanie sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynmi štátneho archívu a to minimálne raz za päť rokov.


1. Pôvodcovia registratúry zaradení do I. kategórie majú povinnosť predkladať návrh na vyradenie elektronicky prostredníctvom elektronickej služby MV SR – Elektronický archív Slovenska.


2. Pôvodcovia registratúry zaradení do II. kategórie predkladajú návrh na vyradenie listinne (poštou/osobne) alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej služby MV SR – Elektronický archív Slovenska.


3. Pôvodcovia registratúry zaradení do III. kategórie nemajú povinnosť vyraďovať registratúrne záznamy so súhlasom archívu a predkladať návrh na vyradenie, registratúrne záznamy si vyraďujú vo vlastnej réžii po uplynutí lehôt uloženia a keď ich už nepotrebujú na svoju činnosť.

Vzorový návrh na vyradenie, osobitné vyradenie a zoznamy vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie (so znakom hodnoty "A"; bez znaku hodnoty "A") sú zverejnené na webovom sídle MV SR.  


Informácie o e-službe Elektronický archív Slovenska