Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

Životné údalosti  |  Bádateľ (Štúdium)  |  Predarchívna starostlivosť  |  Tlačivá a žiadosti na stiahnutie  |  Knižnica

Registratúrne záznamy, ktoré boli vo vyraďovacom konaní štátnym archívom posúdené ako záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, teda archívne dokumenty, odovzdá pôvodca do piatich rokov od vydania rozhodnutia do trvalej archívnej starostlivosti príslušného archívu na vlastné náklady. Archív preberá archívne dokumenty od pôvodcu registratúry usporiadané podľa registratúrneho plánu pôvodcu registratúry alebo podľa pokynov archívu v predpísaných ochranných obaloch očistené od vonkajších degradačných činiteľov, ako sú vlhkosť, prašnosť a biologickí škodcovia tak, aby ich fyzický stav neohrozil zdravie zamestnancov archívu ani fyzický stav ostatných archívnych dokumentov uložených v archíve. Preberanie archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe preberacieho protokolu vyhotoveného archívom, ktorého súčasťou je zoznam odovzdaných archívnych dokumentov vyhotovený odovzdávajúcim. Prípravu archívnych dokumentov na odovzdanie do archívu treba vopred konzultovať s príslušným štátnym archívom. Vo výnimočnom prípade môže archív po skončení vyraďovacieho konania dohodnúť s pôvodcom registratúry dočasné uloženie archívnych dokumentov u pôvodcu.
 

Vzor žiadosti o prevzatie archívnych dokumentov a zoznam odovzdávaných archívych dokumentov (DOCX, 18 kB)